Cách Quyên Góp

Có nhiều cách để quyên góp ủng hộ động vật. Bạn có thể quyên góp tiền trên trang web của chúng tôi, tặng phương tiện hoặc những vật dụng cần thiết từ danh sách vật tư mong muốn của trung tâm chúng tôi.

Online Donation Screen Preview

Quyên Góp Trực Tuyến

Bạn có thể quyên góp theo sự lựa chọn của bạn cho năm quỹ đóng góp khác nhau, chỉ hỗ trợ cho những động vật trong trung tâm cứu trợ động vật theo nhiều cách khác nhau.

  • Quỹ Nhận Nuôi Động Vật và Tiếp Cận Cộng Đồng
  • Quỹ Chăm Sóc Y Tế Dolly's Fund
  • Chương Trình Kitten Triage
  • Quỹ Shelter Dreams đầu tư cơ sở mới
  • Quỹ Tiếp Cận Cộng Đồng Spay & Neuter

Quyên Góp Trực Tuyến

Quyên Góp Qua Đường Bưu Điện

Chúng tôi hoan nghênh mọi khoản đóng góp dưới mọi hình thức, kể cả qua đường bưu điện. Gửi khoản đóng góp của bạn dưới dạng séc hoặc lệnh chuyển tiền cùng với nội dung mô tả về khoản tiền mà bạn muốn hỗ trợ đến:

Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah

1700 W Historic Columbia River Hwy

Troutdale, OR 97060

Vì có khuyến cáo về giãn cách vật lý do đại dịch COVID-19 nên các khoản quyên góp hiện không được tiếp nhận trực tiếp tại trung tâm.
Inkind donation to the shelter

Quyên Góp Vật Tư Đồ Dùng

Bạn có thể quyên góp các đồ dùng quan trọng như thức ăn khô và ướt, đồ ăn vặt và đồ chơi để làm phong phú đời sống cho động vật, chăn và các vật dụng quan trọng khác từ danh sách đồ quyên góp mong muốn hoặc đặt mua các vật dụng có trong danh sách đồ dùng mong muốn của Amazon và gửi trực tiếp đến trung tâm của chúng tôi.

Quyên Góp Vật Tư Đồ Dùng

Kitten looking over the steering wheel of a car

Quyên Góp Phương Tiện

Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah được hưởng lợi từ các phương tiện được quyên tặng thông qua Chương Trình Quyên Góp Phương Tiện của Tình Nguyện Viên Hoa Kỳ.  Điền thông tin vào mẫu đơn trực tuyến kèm theo thông tin chi tiết về phương tiện của bạn, và một đại diện từ Chương Trình Tình Nguyện Viên Hoa Kỳ sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp ký tên chuyển giao quyền sở hữu, kéo phương tiện và nhận quà quyên góp.  Tất cả các loại phương tiện và tình trạng sử dụng phương tiện, xe kéo, thuyền và xe dã ngoại (recreational vehicle, RV) đều được chấp nhận.

Quyên Góp Phương Tiện


Các Vật Dụng Quyên Góp Đều Được Khấu Trừ Thuế

Quà tặng từ thiện dành cho Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah có thể đủ điều kiện trở thành khoản đóng góp từ thiện được khấu trừ thuế theo Mục 170(c)(1) của Bộ Luật Thuế Vụ. Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah (Multnomah County Animal Services, MCAS) thuộc Sở Dịch Vụ Cộng Đồng (Department of Community Services, DCS) Quận Multnomah. Quận Multnomah là một phân khu chính trị được miễn thuế của Tiểu Bang Oregon, được tổ chức theo Mục 170(c)(1) của Bộ Luật Thuế Vụ.

Mã Số Thuế: 93-6002309

Giấy Chứng Nhận Miễn Thuế