Đăng Ký Vật Nuôi

Đăng ký vật nuôi là một chương trình MIỄN PHÍ do Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah (MCAS) cung cấp. Chương trình này cho phép các cán bộ MCAS và nhân viên điều phối thông báo cho chủ sở hữu về vật nuôi đi lạc mà không cần dùng đến biện pháp nhốt giữ hoặc vận chuyển động vật. Chương trình đưa gia súc bị lạc về với chủ sở hữu một cách kịp thời và hiệu quả.  Việc đăng ký vật nuôi giúp giảm thương tích cho vật nuôi và giảm tổn hại cho hàng rào và tài sản mà chủ vật nuôi có thể phải chịu trách nhiệm.   Đăng ký vật nuôi là việc làm bắt buộc theo Sắc Lệnh của Quận Multnomah (13.308).

Đăng Ký Vật Nuôi Miễn Phí

Khi nhân viên điều phối của chúng tôi nhận được cuộc gọi liên quan đến việc vật nuôi chạy rông, nhân viên điều phối sẽ so sánh thông tin mô tả được cung cấp với tất cả vật nuôi đã đăng ký trong khu vực đó. Nếu phát hiện trùng khớp, chủ sở hữu sẽ nhận được thông báo. Hệ thống này giúp giảm chi phí và ngăn ngừa thiệt hại hoặc thương tích có thể xảy ra khi vận chuyển gia súc. Chương trình này được cung cấp miễn phí cho tất cả các chủ chăn nuôi trong Quận Multnomah. Chỉ cần điền thông tin vào mẫu đơn đăng ký vật nuôi trực tuyến hoặc in ra và gửi Đơn Đăng Ký Vật Nuôi qua đường bưu điện (tải xuống bên dưới)

Đăng Ký Vật Nuôi Trực Tuyến
Woman wearing a cowboy hat, walking next to a cow
The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

 

Ngay sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tấm biển nhỏ có ghi số đăng ký của bạn để gắn vào hàng rào hoặc cổng của bạn.

Cư dân Portland, Gresham, Troutdale và Fairview: Vui lòng kiểm tra các quy định bổ sung về chăn nuôi của thành phố.