Thông Tin về Nhận Nuôi Động Vật

Quy Trình Nhận Nuôi Thú Cưng Trực Tuyến

Trung Tâm Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah (Multnomah County Animal Services, MCAS) đang tiếp tục cho phép nhận nuôi động vật thông qua quy trình trực tuyến, không tiếp xúc. Các thành viên cộng đồng hiện nay có thể gửi đơn xin nhận vật nuôi qua hình thức trực tuyến, gặp gỡ các chuyên gia tư vấn về việc nhận vật nuôi bằng hình thức từ xa và đón vật nuôi mà họ nhận nuôi một cách an toàn tại trung tâm cứu trợ động vật có tiếp xúc hạn chế.

MCAS đang triển khai các công cụ mới để tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình nhận nuôi trực tuyến, cho phép các thành viên cộng đồng xem trực tuyến vật nuôi mà họ có thể nhận nuôi, gửi đơn xin nhận nuôi trực tuyến, gặp gỡ trực tuyến với chuyên gia vấn nhận vật nuôi và sắp xếp quy trình nhận vật nuôi không tiếp xúc tại trung tâm cứu trợ động vật Troutdale.

Cách Thức Hoạt Động của Quy Trình Nhận Vật Nuôi Trực Tuyến

Tìm Kiếm Vật Nuôi

 • Tìm kiếm vật nuôi trực tuyến tại multcopets.org.
 • Nếu bạn quan tâm đến việc nhận nuôi một con vật hiện đang có sẵn, hãy điền vào biểu mẫu Thông Tin Nhận Vật Nuôi. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web Adopets để hoàn thành biểu mẫu.
 • Nhân viên MCAS sẽ xem xét đơn xin nhận vật nuôi để xét tính đủ điều kiện và thông tin bổ sung.

Phỏng Vấn Nhận Vật Nuôi

 • Đơn xin nhận vật nuôi sẽ được xử lý theo thứ tự thời gian nhận được. Các chuyên gia tư vấn nhận vật nuôi của MCAS sẽ xem xét các đơn xin nhận nuôi đủ điều kiện.
 • Các Chuyên Gia Tư Vấn nhận vật nuôi sẽ liên hệ với bạn để lên lịch phỏng vấn qua điện thoại hoặc ứng dụng Google Hangouts hoặc để thảo luận về bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào với đơn xin nhận vật nuôi.
 • Trong cuộc phỏng vấn về việc nhận vật nuôi, các chuyên gia tư vấn nhận vật nuôi sẽ cùng bạn xem xét hành vi và bệnh sử của con vật, trả lời các câu hỏi và tư vấn về nhu cầu của vật nuôi và lối sống của người nhận nuôi.
 • Nếu việc nhận vật nuôi được chấp thuận, bạn sẽ có thể trả phí nhận vật nuôi và phí cấp phép trực tuyến.
 • Các chuyên gia tư vấn nhận vật nuôi sẽ hẹn ngày giờ để bạn đón thú cưng về nuôi. Vui lòng đeo khẩu trang.

Đón Thú Cưng Về Nuôi

 • Khi bạn đến cửa trước của trung tâm cứu trợ động vật, hãy bấm chuông để được hỗ trợ.
 • Nhân viên MCAS sẽ chào đón bạn đến phòng gặp mặt nhận vật nuôi để đón thú cưng của bạn cùng bất kỳ loại thuốc hoặc phụ kiện nào đi kèm. 
 • Khi ở trong tòa nhà, bạn phải luôn đeo khẩu trang.

Vật Liệu Bắt Buộc

Dành cho Mèo

 • Vòng Đeo Cổ*
 • Giấy Phép*
 • Lồng Vận Chuyển

Dành cho Chó

 • Vòng Đeo Cổ*
 • Giấy Phép*
 • Dây Xích*

Phí Nhận Nuôi

Nhận nuôi chó

 • $300 đối với chó con dưới 7 tháng
 • $160 đối với chó từ 7 tháng đến dưới 6 tuổi
 • $60 đối với chó từ 6 tuổi trở lên

Nhận nuôi mèo

 • $150 đối với mèo con dưới 7 tháng
 • $80 đối với mèo từ 7 tháng đến dưới 6 tuổi
 • $30 đối với mèo từ 6 tuổi trở lên
 • BOGO- Nhận nuôi một cặp mèo ở mọi lứa tuổi và con mèo thứ hai (mức phí bằng hoặc thấp hơn) sẽ bằng một nửa phí nhận vật nuôi thông thường. Không áp dụng cùng với các ưu đãi khác.  Cân nhắc việc nhận nuôi các cặp vật nuôi gắn kết hoặc nhận nuôi mèo cấp cao dạy cho mèo con của bạn.

Thỏ hoặc Chồn

 • $30

Thú Cưng Bỏ Túi (Chuột Lang, Chuột Hamster, Chuột Cảnh, v.v.)

 • $10

Bò Sát và Động Vật Lưỡng Cư

 • $15

Chim

 • $15 đối với chim nuôi
 • $125 đối với chim giống lạ

Phí nhận nuôi bao gồm các dịch vụ sau:

 • Phẫu thuật hoạn/thiến
 • Tập hợp các mũi chủng ngừa đầu tiên, bao gồm cả chủng ngừa bệnh dại
 • Khám sức khỏe tại trung tâm cứu trợ động vật
 • Khám sức khỏe tại phòng khám thú y
 • Chip điện tử

Xin lưu ý: Phí cấp giấy phép cho vật nuôi không được bao gồm trong giá nhận nuôi và phải được thanh toán riêng.  Bạn có thể xem lệ phí cấp giấy phép tại đây.

Jackyl the cat

Dawn P.

Ava the dog

Laura H.

Adoption Fees

Regular Adoption Fees

Dog adoptions

 • $300 for puppies under 7 months
 • $160 for dogs between 7 months and under 6 years
 • $60 for dogs 6 years and older

Cat adoptions

 • $150 for kittens under 7 months
 • $80 for cats between 7 months and under 6 years
 • $30 for cats 6 years and older
 • BOGO- Adopt a pair of cats of any age and the second cat (equal or lesser fee) will be half the normal adoption fee. Not applicable with other offers. Consider adopting bonded pairs, or adopt a senior mentor cat for your kitten.

Rabbits or Ferrets

 • $30

Pocket Pets (Guinea Pigs, Hamsters, Rats, etc)

 • $10

Reptiles & Amphibians

 • $15

Birds

 • $15 for domestic birds
 • $125 for exotic birds

Adoption fees include the following services:

 • Spay/neuter surgery*
 • First set of vaccinations, including rabies*
 • Health exam at a vet clinic
 • Microchip

Please note: Pet license fees are not included in the price of adoption and must be paid separately. You can see our licensing fees here.

*A voucher may be provided for spay/neuter surgery and or rabies vaccination after adoption, depending on veterinary staff availability to complete these services at MCAS.

Before Adopting, Please Consider...

 


Trước Khi Nhận Vật Nuôi, Vui Lòng Xem Xét...

Chi Phí

Vật nuôi đi kèm với một số chi phí tích hợp. Hãy xem xét các chi phí sau và xem chúng gây ảnh hưởng đến ngân sách gia đình của bạn như thế nào: thức ăn, đồ chơi, giường cho thú cưng, cũi, dịch vụ chải chuốt, thăm khám bác sĩ (tiêm phòng hàng năm, kiểm tra sức khỏe, bệnh tật hoặc trường hợp khẩn cấp không lường trước), các lớp đào tạo, lệ phí cấp giấy phép hàng năm, vòng cổ, dây xích, thẻ, đồ chơi cào móng, chuồng vệ sinh/chất độn vệ sinh, chuồng chó, v.v. Chi phí ban đầu khi nhận vật nuôi mới thường từ $200-300.

Cam kết

Tuổi thọ của chó và mèo thường từ 10 đến 18 năm. Bạn và gia đình bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện cam kết nhận nuôi lâu dài với con vật mà bạn muốn nhận nuôi chưa?

Quyền sở hữu vật nuôi cũng bao gồm trách nhiệm huấn luyện, dịch vụ chăm sóc của bác sĩ thú y và những hoạt động khác cần thiết để vật nuôi có cuộc sống thoải mái, vui vẻ. Nhiều con vật trong trung tâm cứu trợ động vật của chúng ta có cuộc sống trước đây của chúng mà chúng ta chưa biết. Do đó, những hành vi không mong muốn có thể xuất hiện sau khi bạn nuôi con vật ở nhà.

Hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đối phó với khả năng vật nuôi sẽ nhai, cào, sủa hoặc làm bẩn nhà trong thời gian vật nuôi thích nghi với nhà của bạn. Tất cả những hành vi này đều có thể dễ dàng khắc phục nhưng bạn cần phải cam kết dạy dỗ thú cưng của mình. Nhân viên phụ trách việc nhận vật nuôi có thể tư vấn cho bạn trong lĩnh vực này.

Lối sống

Điều quan trọng là bạn phải chọn một con vật có tính cách và nhu cầu chăm sóc/vận động phù hợp với gia đình bạn. Một số con chó yêu cầu vận động nhiều; một số vật nuôi phù hợp hơn với trẻ em; và một số nhóm tuổi của chó con và mèo con phù hợp hơn với trẻ nhỏ. Nếu bạn có thắc mắc về con vật nào sẽ trở thành vật nuôi phù hợp nhất đối với bạn, vui lòng tham khảo ý kiến nhân viên phụ trách nhận vật nuôi của chúng tôi.

Sức khỏe

Động vật trong trung tâm cứu trợ động vật của chúng tôi có thể đã phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe trong phạm vi rộng hoặc tại đây, ở trung tâm cứu trợ động vật của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để trao một con vật nuôi khỏe mạnh cho bạn, nhưng xin hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho khả năng vật nuôi có thể bị bệnh và nếu vậy, bạn sẽ phải trả tiền cho dịch vụ chăm sóc thú y cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ điều trị nhiễm trùng đường hô hấp trên và các bệnh thông thường khác của vật nuôi trong vòng 14 ngày sau khi bạn nhận nuôi.

Một số con vật có thể có các vấn đề sức khỏe đã xác định mà có thể quản lý. Nhân viên thú y của chúng tôi có thể tư vấn cho bạn trong lĩnh vực này.

Pets as Gifts

If adopting for friends or family, consider tips from the ASPCA on adopting and gifting responsibly.

Is Now the Right Time?

Think about whether the person you’re gifting a pet to can care for them now and in the future.

 • Only gift pets to those who have expressed interest in having a new companion animal.
 • If for a child, make sure parents consent and can assume care for the pet.
 • Do they have time and energy to care for a new companion animal? Any allergies?
 • Do they have the right supplies or resources?

If gift-giving time is hectic, consider giving a place-holder for the adopted pet, and introducing them when the environment is more calm.