Vật nuôi có thể nhận nuôi

Lọc kết quả

47 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 71158 [Cazan (lvl 4)]

Cazan (lvl 4)

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Chó Siberian Husky
Đực
2 years 5 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 73041 [Jessica Rabbit]

Jessica Rabbit

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
4 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 73761 [Moama]

Moama

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
5 years 4 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 68392 [Eleven]

Eleven

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
2 years 3 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 69340 [Mimic]

Mimic

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
4 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 69328 [Emma (macs)]

Emma

Mèo Nuôi Lông Vừa
Cái
4 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 70543 [Zane]

Zane

Mèo Xiêm
Đực
4 years 2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 72601 [271068]

Snickers

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
9 weeks
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 72602 [271069]

Skittles

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
9 weeks
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 72603 [271070]

Twix

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
9 weeks
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 73698 [Finn]

Finn

Chó Husky Mỹ
Đực
3 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 72645 [Salami]

Salami

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
3 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 71680 [Tommy]

Tommy

Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Shelter Mỹ
Đực
5 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 72855 [Petunia]

Petunia

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
3 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 69859 [271606]

Hopscotch

Khác
Cái
2 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 71406 [Indigo]

Indigo

Chó Becgie Đức
Đực
3 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 73841 [Rollercoaster]

Rollercoaster

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 73135 [Ice]

Ice

Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Husky Mỹ
Đực
3 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 73127 [Caine]

Caine

Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
2 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 73337 [Carmel]

Carmel

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
2 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale