Vật nuôi có thể nhận nuôi

Lọc kết quả

66 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 115588 [Blue]

Blue

Chó Husky Mỹ
Đực
6 years 11 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 114373 [Baby]

Baby

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
1 year 10 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 115796 [Blue]

Cobalt Blue

Chó Siberian Husky
Đực
2 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 116276 [Oso]

Oso

Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Becgie Bỉ
Đực
1 year 11 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 106448 [Winifred]

Winnie

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
2 years 2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 101496 [302854]

Gilbert

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
4 years 7 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 115723 [Oscar]

Oscar

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
3 years 4 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 112362 [Valkyrie]

Ruby

Chó Becgie Đức
Cái
5 years 3 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 116129 [Rocco]

Rocco

Chó Shelter Mỹ
Đực
1 year 3 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 110516 [Charlie]

Charlie

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
9 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 115063 [Bruce]

Bruce

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
1 year 3 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 114944 [Maurice]

Maurice

Chó Husky Mỹ
Đực
4 years 3 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 110107 [Meatball]

Benny

Mèo Nuôi Lông Dài
Đực
5 years 2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 110714 [Silvi]

Silvi

Thỏ Lop
Cái
3 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 116111 [Argo]

Argo

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Chó Siberian Husky
Đực
2 years 2 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 111272 [315606]

Banjo

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
2 years 2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 115398 [Munch]

Munch

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
1 year 2 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 111370 [315890]

Talei

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
5 years 2 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 116049 [Lukai]

Lukai

Chó Becgie Đức
Đực
4 years 2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 111759 [316348]

Sabrina

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
1 year 2 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 112312 [Baby Girl]

Baby Girl

Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
7 years 7 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 112467 [316917]

Nina

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
4 years 1 month
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 115040 [Romeo (fka Ryker)]

Ryker

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Chó Husky Mỹ
Đực
1 year 7 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 116581 [Indy]

Indy

Chó Tha Mồi Labrador
Đực
1 year
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale