Vật nuôi có thể nhận nuôi

Lọc kết quả

65 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 96726 [Murphy]

Murphy

Hòa Thuận với Mèo *
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
4 years 8 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 86370 [Rainy]

Rainy

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
3 years 9 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 76524 [Hershey]

Hershey

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
2 years 10 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 94858 [Ophelia]

Ophelia

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
3 years 5 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 94613 [Miss Piggy]

Miss Piggy

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
4 years 5 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 97348 [Goddess]

Goddess

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
2 years 4 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 90833 [Daisy]

Daisy

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
2 years 3 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 94113 [Sage]

Wren

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Chó Shepherd
Cái
1 year 3 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 93244 [Aries]

Stella

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Shelter Mỹ
Cái
4 years 3 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 90591 [292723]

Jasmin

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
4 years 3 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 97382 [Badger]

Badger

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
4 years 2 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 91187 [293439]

Bug

Mèo Nuôi Lông Vừa
Cái
3 years 2 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 95336 [Moxie (edith)]

Edith

Hòa Thuận với Chó *
Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Chó Shepherd
Cái
1 year 2 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 97084 [Kia]

Kia

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
9 years 4 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 91709 [293898]

Archie

Chó Shelter Mỹ
Đực
2 years 2 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 93460 [Scout]

Scout

Chó Tha Mồi Labrador
Đực
2 years 2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 92145 [294409]

Molly

Mèo Nuôi Lông Dài
Cái
3 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 92201 [294446]

Abe

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
5 years 1 month
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 92723 [294950]

Gertrude

Chó Bò Pháp
Cái
2 years 2 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 97822 [Hera]

Hera

Mèo Nuôi Lông Vừa
Cái
8 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale