Vật nuôi có thể nhận nuôi

Lọc kết quả

74 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 43992 [Diesel]

Diesel

Chó Shelter Mỹ
Đực
4 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 46321 [Danner Aka Ari]

Danner Aka Ari

Hòa Thuận với Mèo *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
1 year 6 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 45738 [Cal]

Cal

Hòa Thuận với Mèo *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
1 year 6 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 45850 [Angela]

Angela

Hòa Thuận với Mèo *
Hòa Thuận với Chó *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
1 year 5 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 46315 [Billy]

Billy

Hòa Thuận với Mèo *
Hòa Thuận với Chó *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
1 year 3 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 45739 [Parrot Will]

Parrot Will

Hòa Thuận với Mèo *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
1 year 3 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 46188 [Pirate Jenny]

Pirate Jenny

Hòa Thuận với Mèo *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
1 year 4 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 45794 [Jane]

Jane

Hòa Thuận với Mèo *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
1 year 4 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 45694 [Panda]

Panda

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
1 year 4 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 46184 [Jonathon]

Jonathon

Hòa Thuận với Mèo *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
3 years 2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 46180 [Wayne]

Wayne

Hòa Thuận với Mèo *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
2 years 2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 46319 [Betty]

Betty

Hòa Thuận với Mèo *
Hòa Thuận với Chó *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
2 years
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 46264 [Spot]

Spot

Hòa Thuận với Mèo *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
4 years 2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 45846 [Rosie]

Rosie

Hòa Thuận với Mèo *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
1 year 4 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 46190 [Carter]

Carter

Hòa Thuận với Mèo *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
1 year 5 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 46061 [Monty]

Monty

Hòa Thuận với Chó *
Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Chó Siberian Husky
Đực
3 years 2 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 46172 [Blake]

Blake

Hòa Thuận với Chó *
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
4 years 4 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 46215 [Roy]

Roy

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
2 years 6 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 37024 [Kirby]

Kirby

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
1 year 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 42787 [MacGregor]

MacGregor

Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Shepherd
Đực
1 year 4 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale