Vật nuôi có thể nhận nuôi

Lọc kết quả

71 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 57214 [Kourtney]

Kourtney

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
8 years
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 57400 [Wayne]

Wayne

Hòa Thuận với Mèo *
Mèo Nuôi Lông Vừa
Đực
5 years 10 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 55030 [Bentley]

Bentley

Chó Shelter Mỹ
Đực
3 years 7 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 56122 [Heath]

Heath

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
3 years 9 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 45924 [Figaro]

Figaro

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
6 years 6 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 55198 [Kai]

Kai

Chó Chăn Cừu Úc
Đực
2 years 4 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 53838 [Night]

Knight

Chó Shelter Mỹ
Đực
2 years 4 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 50978 [Rambo]

Rambo

Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Becgie Đức
Đực
3 years 3 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 56498 [Murphy]

Murphy

Khác
Đực
1 year 1 month
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 55302 [Slinky]

Slinky

Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Shelter Mỹ
Đực
1 year 2 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 55560 [Penny]

Penny

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
9 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 55152 [Riley]

Riley

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
13 years
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 56502 [Craig]

Craig

Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
8 years 1 month
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 54561 [266525]

Dandelion

Khác
Đực
1 year 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 54650 [266573]

Pip

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
8 weeks
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 54729 [266629]

Cowslip

Khác
Cái
2 years 1 month
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 54735 [266632]

Thyme

Khác
Đực
7 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 54848 [266704]

Otis

Chó Becgie Đức
Đực
5 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 54924 [266795]

Greyson (ra)

Khác
Đực
9 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 55252 [Shadow]

Shadow

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Becgie Đức
Đực
2 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale