Yêu Cầu Hồ Sơ Công Khai

Truy Cập Giới Thiệu Về Yêu Cầu Hồ Sơ Công Khai fhoặc tìm hiểu thêm thông tin về lệ phí, cách thanh toán và các loại hồ sơ có sẵn. Gửi yêu cầu này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này và sẽ chấp nhận thanh toán chi phí liên quan. Nếu bạn cần thanh toán hóa đơn cho các yêu cầu hồ sơ công khai, hãy sử dụng trang Phí Yêu Cầu Hồ Sơ Công Khai .

Phí chia theo tỷ lệ cho các yêu cầu hồ sơ công khai bao quát hoặc đặc biệt là $68.13 mỗi giờ. Mức giá theo giờ có thể thay đổi tùy thuộc vào nhân sự cần thiết để thực hiện yêu cầu.

Tên
Thông Tin Liên Hệ
Sử dụng ô này để mô tả thông tin bạn cần và/hoặc mục đích sử dụng của bạn để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn hồ sơ chính xác.
Loại hồ sơ
Đối với báo cáo kiểm dịch, hãy nhập ngày bắt đầu kiểm dịch.
Nhập mã định danh (Identifier, ID) động vật, số NOI, tên chủ sở hữu, tên người khiếu nại, số báo cáo và/hoặc thông tin nhận dạng khác liên quan đến hồ sơ này.
Bạn có muốn yêu cầu hồ sơ bổ sung không?
Loại hồ sơ số 2
Đối với báo cáo kiểm dịch, hãy nhập ngày bắt đầu kiểm dịch.
Nhập số ID động vật, số NOI, tên chủ sở hữu, tên người khiếu nại, số báo cáo và/hoặc thông tin nhận dạng khác liên quan đến hồ sơ này.
Loại hồ sơ số 3
Đối với báo cáo kiểm dịch, hãy nhập ngày bắt đầu kiểm dịch.
Nhập số ID động vật, số NOI, tên chủ sở hữu, tên người khiếu nại, số báo cáo và/hoặc thông tin nhận dạng khác liên quan đến hồ sơ này.
Loại hồ sơ số 4
Đối với báo cáo kiểm dịch, hãy nhập ngày bắt đầu kiểm dịch.
Nhập số ID động vật, số NOI, tên chủ sở hữu, tên người khiếu nại, số báo cáo và/hoặc thông tin nhận dạng khác liên quan đến hồ sơ này.
Loại hồ sơ số 5
Đối với báo cáo kiểm dịch, hãy nhập ngày bắt đầu kiểm dịch.
Nhập số ID động vật, số NOI, tên chủ sở hữu, tên người khiếu nại, số báo cáo và/hoặc thông tin nhận dạng khác liên quan đến hồ sơ này.