Bản Tin Hàng Tuần

Đăng ký nhận Bản Tin Hàng Tuần của Trung Tâm Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah để nhận thông tin cập nhật vào Thứ Sáu về vật nuôi có thể nhận nuôi, những câu chuyện vui về việc nhận nuôi, các sự kiện đặc biệt và tin tức quan trọng.

 

Đăng Ký Vào Danh Sách E-mail của Chúng Tôi

Đăng Ký Nhận Bản Tin Hàng Tuần của MCAS

 

Bạn cũng có thể nhắn tin MCASNEWS gửi 22828 để tham gia trên điện thoại.