Báo Cáo Vật Nuôi Thất Lạc

Bạn tìm thấy một vật nuôi có thẻ cấp phép? Hãy thử tra cứu giấy phép tại đây.

Lọc kết quả

1154 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 46722 [Una]

Una

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 105th between Beech and Fremont ,
 • Khác
 • Cái
Photo for 46779 [Domo]

Domo

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 30115 SE Bluff Rd , Gresham, OR 97080
 • Chó
 • Đực
Photo for 46708 [Teo]

Teo

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 4805 NE 14th Pl , Portland, OR 97211
 • Chó Rottweiler
 • Cái
Photo for 46728 [Naia]

Naia

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 3954 N Albina Ave , Portland, OR 97227
 • Mèo Nuôi Lông Vừa
 • Cái
Photo for 46667 [Trixie]

Trixie

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: FF78+GM Portland , OR, USA
 • Mèo Mỹ Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 46659 [Stormy ]

Stormy

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 10520 NE Fargo St , Portland, OR 97220
 • Chó Husky Mỹ
 • Cái
Photo for 46661 [Zues ]

Zues

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 4230 NE 122nd Ave , Portland, OR 97230
 • Chó
 • Đực
Photo for 46663 [Zues ]

Zues

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 4230 NE 122nd Ave , Portland, OR 97230
 • Chó
 • Đực
Image Not Available

Bella Deuel

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: SE Holgate & 130th , Portland, OR 97236
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 46769 [Rudy]

Rudy

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 7137 N Newell Ave , Portland, OR 97203
 • Mèo
 • Đực
Photo for 46712 [Bella]

Bella

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: SE Holgate Blvd & SE 130th Ave , Portland, OR 97236
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 46625 [Nova]

Nova

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 17500 SE Marie St , Portland, OR 97236
 • Chó Chăn Cừu Úc
 • Cái
Photo for 46645 [Maya, Lorpi, Simba & Ms Gray]

Maya, Lorpi, Simba & Ms Gray

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 404 N Fremont St , Portland, OR 97227
 • Cái
Photo for 46671 [Madea]

Madea

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 242 E Main St , Bristol, CT 06010
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Cái
Photo for 46655 [Wally]

Wally

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 197th stark/burnside ,
 • Chó Chihuahua
 • Đực
Photo for 46657 [Wally]

Wally

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 197th stark/burnside ,
 • Chó Chihuahua
 • Đực
Image Not Available

Trent

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: SE Stark & 197th Dr , Gresham, OR 97233
 • Chó Chihuahua
 • Đực
Photo for 46516 [Once]

Once

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 4531 NE 26th Ave , Portland, OR 97211
 • Mèo Nuôi Lông Vừa
 • Đực
Image Not Available

Blue

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 10901 NE Sacramento St , Portland, OR 97220
 • Chó Beagle
 • Đực
Photo for 46767 [chairman meow]

chairman meow

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 18639 Pilkington Rd , Lake Oswego, OR 97035
 • Mèo
 • Cái
Photo for 46675 [Sebastian ]

Sebastian

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 46247 SE Wildcat Mountain Dr , Sandy, OR 97055
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 46679 [Rajneesh]

Rajneesh

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 4407 SE 102nd Ave , Portland, OR 97266
 • Mèo
 • Đực
Photo for 46431 [Bruno]

Bruno

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 1840 SE Cochran St , Gresham, OR 97080
 • Chó
 • Đực
Photo for 46528 [Bebe]

Bebe

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 932 N Mason St , Portland, OR 97227
 • Mèo Nuôi Lông Dài
 • Đực