Báo Cáo Vật Nuôi Thất Lạc

Bạn tìm thấy một vật nuôi có thẻ cấp phép? Hãy thử tra cứu giấy phép tại đây.

Lọc kết quả

Photo for 40496 [Freddy]

Freddy

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 14620 SW Farmington Rd , Beaverton, OR 97007
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 40562 [Snow and Peanut]

Snow and Peanut

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 60 NE 23rd St , Gresham, OR 97030
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 40588 [Freddy ]

Freddy

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 14620 SW Farmington Rd , Beaverton, OR 97007
 • Mèo Mỹ Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 40611 [Ferris]

Ferris

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 1322 SE 60th Ave , Portland, OR 97215
 • Khác
 • Đực
Photo for 40626 [DUNE]

DUNE

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 14221 se stark st Portland , oregon,
 • Chó Sục Staffordshire Mỹ
 • Đực
Photo for 40536 [Noctis]

Noctis

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: E Powell & NE Hogan , Gresham, OR 97030
 • Chó Rottweiler
 • Đực
Photo for 40540 [Breezy]

Breezy

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 2136 SE 92nd Ave , Portland, OR 97216
 • Chó Chihuahua
 • Cái
Photo for 40634 [Tilly]

Tilly

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 9945 NE Sandy Blvd , Portland, OR 97220
 • Vẹt Xám Úc
 • Chưa xác định
Photo for 40473 [BoqBoq]

BoqBoq

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 4611 SE Francis St , Portland, OR 97206
 • Mèo
 • Đực
Photo for 40550 [Bandit ]

Bandit

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 1103 N Baldwin St , Portland, OR 97217
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 40518 [Abby]

Abby

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 3020 NE 162nd Ave , Portland, OR 97230
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 40560 [Daphne]

Daphne

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 3914 NE 65th Ave , Portland, OR 97213
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 40591 [Miso ]

Miso

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 2220 NE Regents Dr , Portland, OR 97212
 • Vẹt Xám Úc
 • Đực
Photo for 40603 [Mochi ]

Mochi

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 3116 SW 16th Cir , Gresham, OR 97080
 • Mèo Ba Tư
 • Đực
Photo for 40467 [Mission]

Mission

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: NE 100th Ave , Portland, OR 97220
 • Chó Chihuahua
 • Cái
Photo for 40481 [Baby girl]

Baby girl

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 226 SE 188th Ave , Portland, OR 97233
 • Chó Becgie Đức
 • Cái
Photo for 40593 [Annie]

Annie

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: Woodland , WA 98674, USA
 • Chó Dachshund
 • Cái
Photo for 40607 [Bandit ]

Bandit

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 1103 N Baldwin St , Portland, OR 97217
 • Mèo
 • Cái
Photo for 40439 [Disco]

Disco

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 3110 SE 18th Ave , Portland, OR 97202
 • Khác
 • Đực
Photo for 40491 [Weeds]

Weeds

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: NE Liberty Ave & Powell Blvd , Gresham, OR 97030
 • Mèo Nuôi Lông Dài
 • Đực
Photo for 40435 [Baby]

Baby

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 1755 SW 29th Ct , Gresham, OR 97080
 • Chó Chihuahua
 • Đực
Photo for 40136 [Maggie]

Maggie

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 10906 SW 59th Ave , Portland, OR 97219
 • Chó
 • Cái
Photo for 40188 [Maggie Johnson]

Maggie Johnson

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: Southwest Portland , Portland, OR
 • Chó Núi Bernese
 • Cái
Photo for 40394 [Jasper]

Jasper

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 6419 NE 11th Ave , Portland, OR 97211
 • Mèo Nuôi Lông Dài
 • Đực