Báo Cáo Vật Nuôi Thất Lạc

Bạn tìm thấy một vật nuôi có thẻ cấp phép? Hãy thử tra cứu giấy phép tại đây.

Lọc kết quả

1044 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 73923 [Doobie ]

Doobie

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 99th division Portland or ,
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Đực
Photo for 73860 [Woody ]

Woody

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 4310 SW Taylors Ferry Rd , Portland, OR 97219
 • Chó Schnauzer Nhỏ
 • Đực
Photo for 73895 [Betty White]

Betty White

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 40055 Davis St , Sandy, OR 97055
 • Khác
 • Cái
Photo for 73925 [Yomi]

Yomi

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 11145 SW Cabot St , Beaverton, OR 97005
 • Mèo Nuôi Lông Dài
 • Cái
Photo for 73662 [Jasper]

Jasper

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 13107 SE Powell Blvd , Portland, OR 97236
 • Khác
 • Đực
Photo for 73686 [Unknown]

Unknown

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 12000 SW 49th Ave , Portland, OR 97219
 • Khác
 • Đực
Photo for 73668 [Jasper]

Jasper

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 9100 US-26 , Portland, OR 97266
 • Chó Chăn Cừu Kelpie Úc
 • Đực
Image Not Available

Axle

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 14522 SE Stephens St , Portland, OR 97233
 • Chó Shepherd
 • Đực
Photo for 73799 [Sirus ]

Sirus

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 11633 NE Glenn Widing Dr , Portland, OR 97220
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Đực
Photo for 73811 [Cider ]

Cider

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: G2C2+G2 Étriac , France,
 • Mèo
 • Đực
Photo for 73856 [Peach]

Peach

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: SW Kendall Ct & SW 23rd St , Troutdale, OR 97060
 • Mèo Mỹ Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 73913 [Wally ]

Wally

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 26332 SE Callister Rd , Gresham, OR 97080
 • Mèo
 • Đực
Photo for 73644 [Pickle]

Pickle

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 357 NW Miller Rd , Portland, OR 97229
 • Mèo Mỹ Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 73708 [Percy]

Percy

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: Boulder Creek Natural Area , 8965 NW Savoy Ln, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Image Not Available

Tig tig

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 22737 NE Halsey St , Fairview, OR 97024
 • Mèo
 • Đực
Photo for 73633 [Watson]

Watson

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 2546 SE 168th Ave , Portland, OR 97236
 • Chó Bướm
 • Đực
Photo for 73670 [Watson ]

Watson

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: NE Halsey & 172nd , Gresham, OR 97230
 • Chó Bướm
 • Đực
Photo for 73712 [Luna]

Luna

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 4594 SE Logus Rd , Milwaukie, OR 97222
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 73714 [Banana ]

Banana

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: Call Bag Metals in Portland , OR, USA
 • Chó
 • Cái
Photo for 73415 [Serena ]

Serena

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 1308 NE 111th Ave , Portland, OR 97220
 • Chó Sục Bò Staffordshire
 • Cái
Photo for 73482 [Kilo]

Kilo

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 4530 SE Clinton St , Portland, OR 97206
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Cái
Photo for 73575 [Rowdy]

Rowdy

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: 6783 N Fessenden St , Portland, OR 97203
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Đực
Photo for 73849 [Clove]

Clove

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: NW Birkendene St , Portland, OR 97229
 • Mèo Mỹ Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 73570 [Finn ]

Finn

 • Ngày thất lạc:
 • Địa điểm: N Saint Louis Ave & N Central St , Portland, OR 97203
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực