Giờ Làm Việc và Vị Trí

Giờ Làm Việc của Trung Tâm

Thứ Hai 11 giờ sáng - 5:30 giờ chiều
Thứ Ba 11 giờ sáng - 5:30 giờ chiều
Thứ Tư 1 giờ chiều - 4:30 giờ chiều
Thứ Năm 11 giờ sáng - 5:30 giờ chiều
Thứ Sáu 11 giờ sáng - 5:30 giờ chiều
Thứ Bảy 11 giờ sáng - 4:30 giờ chiều
Chủ Nhật 11 giờ sáng - 4:30 giờ chiều

Giờ Gọi Điện Thoại của Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng*

Thứ Hai 11 giờ sáng - 5:30 giờ chiều
Thứ Ba 11 giờ sáng - 5:30 giờ chiều
Thứ Tư 1 giờ chiều - 4:30 giờ chiều
Thứ Năm 11 giờ sáng - 5:30 giờ chiều
Thứ Sáu 11 giờ sáng - 5:30 giờ chiều
Thứ Bảy 9 giờ sáng - 4:30 giờ chiều
Chủ Nhật 9 giờ sáng - 4:30 giờ chiều

*Các cuộc gọi khẩn cấp liên quan đến động vật được tiếp nhận 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần.

Gọi trong giờ cao điểm từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều vào các ngày trong tuần có thể kéo dài thời gian giữ máy.
 

Điện thoại

(503) 988-7387 

Fax 

(503) 988-3002

Trung tâm cứu trợ chính và địa chỉ gửi thư

 

Gửi email cho chúng tôi

Liên hệ chúng tôi