Bạn Tìm Thấy Một Con Vật?

Multnomah County Animal Services (MCAS) is limiting shelter intake due to current limited staff levels. If you have found a lost pet or a stray pet in Multnomah County, Oregon, please take the following steps to find the owner:

Find The Owner

Nếu bạn tìm thấy một con vật nuôi bị thất lạc hoặc một con vật nuôi đi lạc ở Quận Multnomah, Oregon, bạn có hai lựa chọn:

Tìm Chủ Sở Hữu

1. Sử dụng ứng dụng Tra Cứu Giấy Phép để lấy thông tin liên hệ của chủ sở hữu.

Nếu bạn tìm thấy một con vật đeo thẻ cấp phép của Quận Multnomah, bạn có thể lấy thông tin liên hệ của chủ sở hữu bằng cách sử dụng trang Tra Cứu Giấy Phép. Nếu bạn không thể liên hệ với chủ sở hữu, hãy làm theo các bước bên dưới.

2. Tìm Kiếm Báo Cáo Vật Nuôi Thất Lạc.

Xem động vật được chủ nhân báo cáo là bị thất lạc. Tìm kiếm báo cáo vật nuôi thất lạc hàng ngày cho đến khi tìm thấy chủ sở hữu.

3. Gửi Báo Cáo Vật Nuôi Tìm Thấy.

Nếu không tìm thấy chủ sở hữu sau khi hoàn thành bước 1 & 2, bạn phải gửi Báo Cáo Vật Nuôi Tìm Thấy. Điều rất quan trọng là đính kèm một bức ảnh của vật nuôi. Những người bị mất vật nuôi tìm kiếm báo cáo hàng ngày.

4. Tìm kiếm những địa điểm khác có chủ nhân của vật nuôi.

 • Tìm kiếm vật nuôi được báo cáo bị thất lạc trên Craigslist (xem các mục Vật Nuôi Thất Lạc và Tìm ThấyVật Nuôi).
 • Xem qua quảng cáo vật nuôi bị thất lạc tại OregonLive.comVật Nuôi Thất Lạc và Tìm Thấy Dove Lewis
 • Tìm dấu hiệu thú cưng bị lạc trong khu phố của bạn.
 • Phát các tờ rơi về vật nuôi tìm thấy trong khu vực của bạn.
 • Đăng tải thông tin về vật nuôi được tìm thấy trên Nextdoor, nhóm Vật Nuôi Thất Lạc trên Facebook hoặc các nền tảng mạng xã hội khác.
 • Đăng tải thông tin về vật nuôi được tìm thấy trên FindingRover.com.
 • Bạn có thể mang theo một tờ rơi về vật nuôi được tìm thấy để đặt vào hồ sơ về vật nuôi được tìm thấy tại trung tâm cứu trợ (điều này không thay thế cho Báo Cáo Vật Nuôi Tìm Thấy).

5. Quét vật nuôi để tìm chip điện tử tại văn phòng bác sĩ thú y. Chúng tôi cũng có thể quét vi mạch tại trung tâm cứu trợ của chúng tôi, nếu cần.

Xin lưu ý rằng có nhiều loại chip điện tử khác nhau và chỉ những trung tâm cứu trợ động vật mới được phép có đầu đọc vi mạch đa năng. Nếu bác sĩ thú y không xác định được chip điện tử, có thể con vật có chip điện tử mà đầu đọc của chúng không phát hiện được. Bạn có thể mang con vật đến trung tâm cứu trợ của chúng tôi và chúng tôi sẽ rất sẵn sàng khi quét nó.

6. Nếu bạn muốn nuôi con vật, bạn phải thực hiện một số bước hành động hợp pháp.

Theo luật, bất kỳ người nào tìm thấy và giữ vật nuôi và vật nuôi phải trải qua một số bước nhất định để xác định vị trí chủ sở hữu trước khi người tìm thấy có thể xác nhận quyền sở hữu. Nếu không tìm được chủ và muốn giữ lại con vật, bạn có thể:

 • Thực hiện các bước bắt buộc được nêu trong Sắc Lệnh Quận Multnomah. (Bạn có thể được tuyên bố là chủ sở hữu hợp pháp sau 180 ngày và sau khi hoàn thành các bước.) -hoặc-
 • Bạn có thể mang con vật đó đến trung tâm cứu trợ và yêu cầu được ghi vào sổ là người nhận nuôi đầu tiên. Bạn sẽ cần phải thực hiện một cuộc phỏng vấn nhận vật nuôi và trả phí nhận vật nuôi. Thời gian tạm giữ vật nuôi không có dấu hiệu nhận biết tối thiểu là ba ngày làm việc. Khi hết thời gian tạm giữ, nếu chủ sở hữu không tiếp tục nhận nuôi, bạn sẽ có cơ hội đầu tiên nhận vật nuôi. Nếu bạn nhận nuôi, bạn sẽ trở thành chủ sở hữu hợp pháp ngay lập tức.

-HOẶC- Đưa Vật Nuôi đến Trung Tâm Cứu Trợ của chúng tôi

 • Bạn có thể đưa động vật đi lạc đến trong giờ làm việc thông thường của trung tâm cứu trợ.
 • Trong một số trường hợp, bạn có thể sắp xếp đưa vật nuôi đến trong giờ đóng cửa của trung tâm cứu trợ. Hãy gọi điện trong giờ làm việc của tổng đài để nêu thắc mắc.
 • Về trường hợp vật nuôi là chó: Có thể đón vật nuôi. Gọi trước 2 giờ chiều để sắp xếp đón vật nuôi trong ngày.

 


Special Circumstances

Shelter Intake

If you are unable to find an owner, and are not interested in keeping the pet, you may be able to bring the pet to our shelter. Please note, MCAS only accepts sick or injured cats, and does not admit healthy adult cats.

Learn what to do with outdoor cats

1700 W Columbia River Hwy, Troutdale, OR 97060

(503) 988-7387