Thông Tin Cấp Phép

Trung Tâm Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah yêu cầu* cấp giấy phép cho chó và mèo để mang lại lợi ích cho các khu dân cư, chủ sở hữu vật nuôi và động vật. Những lợi ích này bao gồm:

  • Vật nuôi bị thất lạc nhanh chóng được đoàn tụ với chủ nhân. Chủ sở hữu vật nuôi dễ dàng được tìm thấy bằng cách nhập số giấy phép trực tuyến. Quận Multnomah trả lại khoảng 2000 vật nuôi bị thất lạc cho chủ của chúng mỗi năm.
  • Khu dân cư an toàn hơn cho các gia đình và vật nuôi. Phí cấp giấy phép giúp hỗ trợ các dịch vụ và điều tra hiện trường để giải quyết các báo cáo về hành vi tàn ác, bỏ bê, thả rông, chó hung hãn và cắn người.
  • Nơi trú ẩn an toàn cho những động vật vô gia cư. Trung Tâm Cứu Trợ Động Vật MCAS cung cấp các dịch vụ thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, nơi ở, huấn luyện, nuôi dưỡng và nhận nuôi cho khoảng 6,000 động vật mỗi năm.
Reedy, a cat reunited with family
Việc cấp phép giúp đảm bảo thú cưng của bạn có thể đoàn tụ với bạn nếu chúng bị lạc - như Mèo kêu meo meo, đoàn tụ với gia đình ở đây

* Phần 13.101 của Bộ Luật Quận nêu rằng "Chó và mèo sẽ được cấp phép trong vòng 30 ngày sau khi đủ sáu tháng tuổi hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày cư trú trong quận hoặc được chủ sở hữu hoặc người nuôi mua lại, tùy điều kiện nào xảy ra sau".

Thời Gian Gia Hạn Cấp Phép Vật Nuôi Được Cung Cấp Trong Trạng Thái Khẩn Cấp Do Đại Dịch COVID-19

Yêu Cầu Tiêm Phòng Bệnh Dại

Để cấp phép cho thú cưng của bạn, chúng phải được tiêm phòng bệnh dại cập nhật.  Bạn có thể tiêm phòng cho thú cưng của mình tại thời điểm nhận nuôi bởi bác sĩ thú y địa phương hoặc vào các ngày thứ Bảy tại Trung Tâm Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah của Good Neighbor Vet. Sau khi bạn nhận được giấy chứng nhận đã tiêm phòng bệnh dại, vui lòng chuẩn bị sẵn giấy chứng nhận này dưới dạng tệp PDF, JPG hoặc PNG để tải lên biểu mẫu cấp phép trực tuyến hoặc mang theo bản sao giấy chứng nhận đến trung tâm cứu trợ động vật.

Cách Nhận Giấy Phép

Trực Tuyến

Qua đường bưu điện

Nếu bạn đang xin giấy phép mới, hãy hoàn thành Đơn Xin Cấp Phép Cho Thú Cưng

Nếu bạn đang gia hạn giấy phép, hãy ghi số cấp phép của thú cưng vào phiếu. Gửi séc hoặc lệnh chuyển tiền có thể thanh toán cho "MCAS":
Multnomah County Animal Services
1700 W Historic Columbia River Hwy
Troutdale, OR, 97060

Tại các phòng khám thú y tham gia chương trình

Nhiều phòng khám thú y trên toàn quận là nhà cung cấp giấy phép MCAS. Tìm một phòng khám gần vị trí của bạn trên bản đồ nhà cung cấp giấy phép.

Việc cấp phép hiện không được thực hiện tại nơi trung tâm cứu trợ động vật Troutdale của chúng tôi, do các biện pháp phòng ngừa COVID-19.

Giấy Phép dành cho Động Vật Phục Vụ

Nếu bạn đang nộp đơn xin miễn giấy phép cho động vật phục vụ, hãy hoàn thành Biểu Mẫu Yêu Cầu Miễn Trừ Phí Cấp Phép cho Động Vật Phục Vụ

Gửi thư hoặc fax biểu mẫu đã điền thông tin theo hướng dẫn ở cuối biểu mẫu. Xin lưu ý rằng để đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu, con chó của bạn phải thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ cụ thể cho bạn theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật, 42, USC 12101 và tiếp theo. Nếu bạn bị từ chối yêu cầu, bạn sẽ phải trả lệ phí cấp giấy phép thông thường.


Phí Cấp Phép Cho Thú Cưng

  1 năm 2 năm 3 năm

Mèo

Mèo sinh sản $30 $60 $90
Mèo bị thiến/triệt sản $15 $25 $35

Chó

Chó sinh sản $42 $77 $107
Chó bị thiến/triệt sản $27 $47 $62

Phí Cấp Giấy Phép Cho Công Dân Cao Tuổi (65 tuổi trở lên)

(Giới hạn 2 vật nuôi/hộ gia đình để được giảm phí)

Mèo

Mèo sinh sản $15 $30 $45
Mèo bị thiến/triệt sản $7.50 $12.50 $17.50

Chó

Chó sinh sản $21 $38.50 $53.50
Chó bị thiến/triệt sản $13.50 $23.50 $31

Các Khoản Phí Khác

Thẻ thay thế $5
Phí trễ $10

Chính Sách Hoàn Lại Tiền Giấy Phép Vật Nuôi

Giấy phép vật nuôi không được hoàn lại, trừ trường hợp vật nuôi chết. Yêu cầu hoàn lại tiền sẽ chỉ được xem xét nếu MCAS được thông báo về cái chết của vật nuôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua giấy phép. Các khoản hoàn trả được yêu cầu sau khung thời gian này sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại. Giấy phép vật nuôi không thể chuyển nhượng trong bất kỳ trường hợp nào.