Giới Thiệu về Chúng Tôi

Trung Tâm Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah (MCAS) là cơ quan kiểm soát và cứu trợ động vật công cộng duy nhất của quận. Nhiệm vụ của MCAS là bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của con người và vật nuôi trên khắp Quận Multnomah.

MCAS quan tâm đến những động vật đi lạc, vô gia cư, lang thang, bị thương, bị bệnh, bị bỏ bê và bị bỏ rơi trong cộng đồng.

MCAS là một bộ phận của Sở Dịch Vụ Cộng Đồng Quận Multnomah (Multnomah County Department of Community Services, DCS), phục vụ các thành phố Portland, Gresham, Troutdale, Fairview, Wood Village, Maywood Park và tất cả các khu vực chưa hợp nhất của Quận Multnomah.

Jackie with kitten

Motoya Nakamura

Chúng Tôi Cung Cấp

 • nơi trú ẩn nhân đạo
 • dịch vụ thú y được AAHA chứng nhận
 • Ứng phó 24 giờ với các trường hợp khẩn cấp về động vật và sự cố an toàn công cộng liên quan đến động vật
 • phổ biến và thực thi luật sở hữu vật nuôi có trách nhiệm của cộng đồng
 • giúp đỡ các khu dân cư để giải quyết những tranh chấp về sự phiền toái đến từ động vật
 • dịch vụ tìm kiếm vật nuôi thất lạc
 • dịch vụ nhận nuôi động vật
 • cấp phép cho chó, mèo và cơ sở nuôi dưỡng động vật

Chúng Tôi Chịu Trách Nhiệm Điều Tra Các Trường Hợp

 • ngược đãi và bỏ bê động vật
 • động vật cắn
 • những con chó tiềm ẩn nguy hiểm

Liên Minh Mái Ấm Động Vật Portland

Chúng tôi tự hào là thành viên sáng lập của Liên Minh Mái Ấm Động Vật Portland (ASAP), một liên minh bao gồm các tổ chức phúc lợi động vật lớn nhất phục vụ khu vực đô thị Portland gồm bốn quận.

Nhiệm vụ của Liên Minh Mái Ấm là chấm dứt tình trạng tử vong của những con mèo và chó dễ gần gũi, khỏe mạnh và có thể điều trị được trong các trung tâm cứu trợ tại địa phương của chúng ta bằng cách cộng tác trong các chương trình thiến/triệt sản; nỗ lực truyền bá kiến thức và tiếp cận cộng đồng; và quảng bá các phương án thay thế nhân đạo dành cho mèo hoang.

Tỷ Lệ Cứu Sống Động Vật

Chúng tôi đã đặt việc tăng tỷ lệ cứu sống động vật trở thành ưu tiên hàng đầu. Tỷ lệ cứu sống động vật của chúng tôi đã được cải thiện đều đặn và đáng kể trong nhiều năm. Tỷ lệ cứu sống những con chó của chúng tôi hiện lên đến hơn 90% và gần đây, chúng tôi đã triển khai một số chương trình mới để tăng tỷ lệ cứu sống những con mèo. Trong năm 2012, các trung tâm cứu trợ thành viên của ASAP đã đạt được tỷ lệ động vật sống rời trung tâm trực tiếp 85%. Đây là một trong những tỷ lệ hàng đầu trên toàn quốc trên quy mô dân số hơn hai triệu người. Số liệu thống kê chi tiết hàng năm của cơ quan dành cho trung tâm cứu trợ của chúng tôi được cung cấp.

 

 

Tình Nguyện Viên của Tháng

Tìm hiểu về các tình nguyện viên chăm sóc của chúng tôi và công việc duy trì sự sống của họ.

Đọc Hồ Sơ Tình Nguyện Viên của Tháng

Đọc Tiêu Điểm Nhân Viên

Tìm hiểu về những nhân viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, công việc của họ và những mối quan tâm của họ.

Đọc Tiêu Điểm Nhân Viên