Lọc kết quả

Photo for 40622 [Unknown]

Found Report fr40622

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 162nd & Haig , Portland, Oregon 97236
 • Chó
 • Cái
Photo for 40624 [Unknown]

Found Report fr40624

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 162nd & Haig , Portland, Oregon 97236
 • Chó
 • Cái
Image Not Available

252829

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 1st/sw lincoln
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Cái
Image Not Available

252830

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: MARINE DR/DELTA PARK
 • Chó Shelter Mỹ
 • Đực
Image Not Available

252822

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: Walker rd/Highway 217
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Chưa xác định
Photo for 40628 [252828]

252828

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 176th and HALSEY
 • Chó Chihuahua
 • Đực
Photo for 40636 [252831]

252831

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: Red Sunset Park, Gresham
 • Chó Pug
 • Đực
Image Not Available

Found Report fr40498

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NW 19th Ave & NW Overton St , Portland, OR 97209
 • Mèo Xiêm
 • Cái
Photo for 40531 [fr40531]

Found Report fr40531

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 324 NE 108th Pl , Portland, OR 97220
 • Mèo
 • Chưa xác định
Photo for 40552 [fr40552]

Found Report fr40552

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 5802 NE 6th Ave , Portland, OR 97211
 • Khác
 • Cái
Photo for 40566 [Grey Cat MGD6440]

Found Report fr40566

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 1700 W Historic Columbia River Hwy , Troutdale, OR 97060
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 40514 [Ranger]

252805

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: Yamhill/ 87th
 • Chó Becgie Đức
 • Đực
Photo for 40516 [Smokey]

252808

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 48th/glisan
 • Chó Tha Mồi Labrador
 • Đực
Photo for 40508 [252803]

252803

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE Sacramento st/ NE 178th ave, Portland
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Cái
Photo for 40522 [252809]

252809

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: unknown
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Image Not Available

252804

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 5100 block /NE Skidmore st, Portland
 • Quạ
 • Chưa xác định
Photo for 40554 [Unknown]

Found Report fr40554

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE Lake Rd & SE 34th Ave , Milwaukie, OR 97222
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Chưa xác định
Photo for 40520 [Lexi]

252406

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: Division / 166th, Portland
 • Chó Shelter Mỹ
 • Cái
Photo for 40599 [Not known ]

Found Report fr40599

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 10255 NE Glisan St , Portland, OR 97220
 • Chó
 • Đực
Photo for 40609 [fr40609]

Found Report fr40609

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 3135 SE 112th Ave , Portland, OR 97266
 • Chó Becgie Đức
 • Cái
Photo for 40446 [fr40446]

Found Report fr40446

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE 33rd Ave & NE Wygant St , Portland, OR 97211
 • Mèo
 • Chưa xác định
Photo for 40460 [Boo]

252779

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Hiện đang ở trung tâm cứu trợ
 • Chó Collie Biên Giới
 • Cái
Photo for 40458 [252777]

252777

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: WA COUNTY CAT
  FOUND IN BEAVERTON
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 40485 [Babygirl]

Found Report fr40485

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 187th Ave & SE Stark St , Gresham, OR 97233
 • Chó Becgie Đức
 • Cái