Lọc kết quả

902 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 46759 [Cinco]

257610

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 146th and SE Cruthers, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Dài
 • Đực
Photo for 46726 [Albert]

257593

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: sw 11th/taylor
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 46757 [Seis]

257609

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 146th and SE Cruthers, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 46749 [Siete]

257605

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 146th and SE Cruthers, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 46747 [Ocho]

257604

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 146th and SE Cruthers, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 46743 [Nueve]

257602

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 146th and SE Cruthers, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 46745 [Diez]

257603

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 146th and SE Cruthers, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 46741 [Uno]

257601

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 146th and SE Cruthers, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 46751 [Dos]

257606

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 146th and SE Cruthers, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 46755 [Tres]

257608

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 146th and SE Cruthers, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 46764 [Eddie]

252811

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: Adoption Return
 • Chó Chăn Bò Úc
 • Đực
Photo for 46753 [Cuatro]

257607

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 146th and SE Cruthers, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 46716 [Abby]

Found Report fr46716

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 4103 SE Morrison St , Portland, OR 97214
 • Khác
 • Cái
Photo for 46730 [fr46730]

Found Report fr46730

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 29909 SE Orient Dr , Gresham, OR 97080
 • Chó Shih Tzu
 • Chưa xác định
Photo for 46732 [fr46732]

Found Report fr46732

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 29909 SE Orient Dr , Gresham, OR 97080
 • Chó
 • Chưa xác định
Photo for 46781 [Venus]

257621

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE 74th and NE Broadway, Portland
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Cái
Image Not Available

257618

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 242nd/Sunshine Valley rd
 • Chó Golden Retriever
 • Đực
Image Not Available

257620

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Hiện đang ở trung tâm cứu trợ
 • Chó Standard Schnauzer
 • Cái
Image Not Available

Found Report fr46785

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: Cascade Hwy & S Carus Rd , Oregon 97004, USA
 • Mèo Nuôi Lông Vừa
 • Đực
Photo for 46789 [199084]

Found Report fr46789

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: Hazelwood Dr , Oregon City, OR 97045
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Image Not Available

257586

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 17th/sw jefferson
 • Quạ
 • Chưa xác định
Image Not Available

Found Report fr46718

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE Holgate & 52nd , Portland, OR 97206
 • Chó Chăn Bò Úc
 • Đực
Photo for 46710 [Unknown ]

Found Report fr46710

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 1115 SW Taylor St , Portland, OR 97205
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Chưa xác định
Photo for 46673 [Honey]

159084

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 65th and Foster
 • Chó Shelter Mỹ
 • Cái