Lọc kết quả

801 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 57524 [Blitz]

230346

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Hiện đang ở trung tâm cứu trợ
 • Chó Chihuahua
 • Đực
Photo for 57516 [Bootsie]

24691

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Hiện đang ở trung tâm cứu trợ
 • Mèo Nuôi Lông Vừa
 • Cái
Photo for 57532 [268784]

268784

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 69th / Cooper St, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 57530 [Benito]

268782

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: Burnside / NE 102, Portland
 • Chó Lhasa Apso
 • Đực
Image Not Available

268788

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Hiện đang ở trung tâm cứu trợ
 • Chó Husky Mỹ
 • Chưa xác định
Photo for 57450 [268742]

268742

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 181st and Division
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 57462 [268748]

268748

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 181st and Division
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 57484 [268759]

268759

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 169th and Davis, Portland
 • Chó Siberian Husky
 • Đực
Photo for 57437 [268736]

268736

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE Cameron BLVD / NE 166th Ave
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Đực
Photo for 57478 [268752]

268752

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 99th / SE Francis ST
 • Rùa cạn
 • Chưa xác định
Image Not Available

268756

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Hiện đang ở trung tâm cứu trợ
 • Gấu Mèo
 • Chưa xác định
Photo for 57522 [fr57522]

Found Report fr57522

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 517 NE Sacramento St , Portland, OR 97212
 • Chó Husky Mỹ
 • Đực
Image Not Available

268765

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SW King Ave / SW Yamhill St, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 57496 [268766]

268766

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SW King Ave / SW Yamhill St, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Image Not Available

268751

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SW Columbia
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Image Not Available

Found Report fr57476

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 6632 NE Emerson St , Portland, OR 97218
 • Chó Ngao Bò
 • Đực
Photo for 57435 [268734]

268734

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 133rd / Cora St
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 57446 [Judy]

268740

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: N Jantzen Ave / N Janzen St
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 57528 [Unknown]

Found Report fr57528

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 2705 SE 89th Ave , Portland, OR 97266
 • Chó
 • Cái
Photo for 57460 [268747]

268747

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 181st and Division
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 57458 [268746]

268746

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 181st and Division
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 57454 [268744]

268744

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 181st and Division
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 57538 [fr57538]

Found Report fr57538

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: F2F2+V2 Val des Vignes , France,
 • Mèo
 • Đực
Photo for 57452 [268743]

268743

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 181st and Division
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực