Lọc kết quả

683 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 110466 [fr110466]

Found Report fr110466

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 5310 NE 28th Ave , Portland, OR 97211
 • Chó
 • Đực
Photo for 110462 [314519]

314519

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 164th / Salmon St, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Image Not Available

314523

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE 33rd Ave, Portland
 • Chó Terrier
 • Đực
Image Not Available

314527

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: Marine Drive / N Denver Ave, Portland
 • Chó Terrier
 • Chưa xác định
Photo for 110474 [314524]

314524

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 136th/clinton
 • Chó Chihuahua
 • Đực
Photo for 110470 [Snoop Allen]

308309

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: Owner S
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Đực
Photo for 110428 [Unknown]

Found Report fr110428

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE 62nd Ave & NE Prescott St , Portland, OR 97218
 • Chó
 • Đực
Photo for 110412 [314454]

314454

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 99th/stark
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 110410 [314453]

314453

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 99th/stark
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 110408 [314452]

314452

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 99th/stark
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 110396 [314444]

314444

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE Glisan St / 223rd Ave, Wood Village
 • Chó Shepherd
 • Cái
Photo for 110382 [314422]

314422

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 62nd Ave / SE Ogden St, Portland
 • Chó Shepherd
 • Cái
Photo for 110432 [314485]

314485

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE Alberta and NE 85th Ave
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 110406 [314448]

314448

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 130th and SE Powell
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 110392 [314438]

314438

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 1700 W Historic Columbia River Hwy, Troutdale
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Chưa xác định
Photo for 110404 [314447]

314447

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 267th and OR 26
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 110438 [314496]

314496

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 153rd/ Division, Portland
 • Chó Shelter Mỹ
 • Đực
Photo for 110430 [314483]

314483

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: N Trenton St / N Hamlin Ave, Portland
 • Chó Tha Mồi Labrador
 • Cái
Photo for 110420 [Hussle]

314462

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE Holgate Blvd / SE 92nd Ave
  Lent's Park, Portland
 • Chó Bully Mỹ
 • Đực
Photo for 110441 [314499]

314499

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE Harold St & SE 92nd Ave, Portland
 • Chó Chăn Bò Úc
 • Đực
Photo for 110424 [314473]

314473

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE Beaver Creek Ln / SE 17th St, Troutdale
 • Đực
Photo for 110445 [314505]

314505

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Hiện đang ở trung tâm cứu trợ
 • Khác
 • Chưa xác định
Photo for 110426 [Comet]

314472

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 7th Ave / SE Division St
 • Chó Siberian Husky
 • Đực
Photo for 110400 [314445]

314445

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 91st and SE Ankeny
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực