Lọc kết quả

911 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 73927 [fr73927]

Found Report fr73927

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 2222 NE Martin Luther King Jr Blvd , Portland, OR 97212
 • Chó
 • Đực
Photo for 73929 [fr73929]

Found Report fr73929

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm:Không có vị trí nào được chỉ định
 • Khác
 • Đực
Photo for 73868 [273807]

273807

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE 155 and Glisan
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 73876 [273811]

273811

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE 155 and Glisan
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 73864 [273805]

273805

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 75th/fremont
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Cái
Photo for 73908 [273823]

273823

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: gresham, Troutdale
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Đực
Photo for 73906 [273822]

273822

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: columbia river blvd / 257, Troutdale
 • Chó Tha Mồi Labrador
 • Cái
Photo for 73919 [273829]

273829

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Hiện đang ở trung tâm cứu trợ
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 73921 [Oliver]

273828

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Hiện đang ở trung tâm cứu trợ
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 73880 [273813]

273813

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE 155 and Glisan
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 73872 [273809]

273809

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE 155 and Glisan
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 73874 [273810]

273810

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE 155 and Glisan
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 73917 [Sweetpea]

273255

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE 155th and Glisan
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Cái
Photo for 73878 [273812]

273812

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE 155 and Glisan
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 73882 [273814]

273814

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE 155 and Glisan
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 73870 [273808]

273808

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE 155 and Glisan
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 73888 [273817]

273817

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SW Hensley / Sw 19th Place, Troutdale
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Đực
Photo for 73813 [Puppy]

Found Report fr73813

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 4021 NE Rene Ave , Gresham, OR 97030
 • Khác
 • Chưa xác định
Photo for 73829 [273774]

273774

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 122nd and Lincoln
 • Chó Shepherd
 • Đực
Photo for 73821 [273768]

273768

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: N Lombard st and N haven st
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 73839 [Unknown ]

Found Report fr73839

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 8101 SE Ellis St , Portland, OR 97206
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Cái
Photo for 73837 [Unknown ]

Found Report fr73837

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: F2M2+22 Val des Vignes , France,
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Cái
Photo for 73853 [278163-6]

Found Report fr73853

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 10526 NE Fargo St , Portland, OR 97220
 • Mèo
 • Cái
Photo for 73858 [Unknown]

Found Report fr73858

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: Peninsula Park , 700 N Rosa Parks Way, Portland
 • Khác
 • Đực