Lọc kết quả

817 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 117228 [320761]

320761

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SW 5oth and Garden Home Rd, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 117230 [320762]

320762

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SW 5oth and Garden Home Rd, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Dài
 • Đực
Photo for 117232 [320763]

320763

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SW 5oth and Garden Home Rd, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 117234 [320764]

320764

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SW 5oth and Garden Home Rd, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Image Not Available

320765

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SW 5oth and Garden Home Rd, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 117226 [320760]

320760

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SW 5oth and Garden Home Rd, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 117248 [320773]

320773

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 160th and SE Stark, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 117238 [320766]

320766

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Hiện đang ở trung tâm cứu trợ
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 117274 [Honey]

320792

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 22ND NW EVERETT, Portland
 • Chó Chăn Bò Úc
 • Cái
Image Not Available

320803

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 176th / Division St, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Chưa xác định
Image Not Available

320804

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 176th / Division St, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Chưa xác định
Photo for 117264 [320782]

320782

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 108TH E BURNSIDE, Portland
 • Chó Chihuahua
 • Đực
Photo for 117276 [320798]

320798

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE JENNE/SE CIRCLE
 • Chó Becgie Đức
 • Đực
Photo for 117280 [320801]

320801

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE Stark/137
 • Chó Siberian Husky
 • Đực
Photo for 117262 [Ambrose]

320781

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: OS
 • Chó Catahoula Leopard
 • Đực
Photo for 117270 [Fritz]

256220

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: union station
 • Chó Terrier
 • Đực
Photo for 117252 [320776]

320776

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 122ND AND NE HALSEY / ROUND TABLE, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 117256 [320778]

320778

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 122ND AND NE HALSEY / ROUND TABLE, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 117260 [320780]

320780

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 122ND AND NE HALSEY / ROUND TABLE, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 117254 [320777]

320777

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 122ND AND NE HALSEY / ROUND TABLE, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 117258 [320779]

320779

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 122ND AND NE HALSEY / ROUND TABLE, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 117156 [Tigger]

320439

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Hiện đang ở trung tâm cứu trợ
 • Chó Doberman
 • Đực
Photo for 117200 [320746]

320746

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE Nielson / Historic Columbia River Highway
 • Chó Becgie Đức
 • Cái
Photo for 117204 [Novia]

320374

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: ADOPTION RETURN, Troutdale
 • Chó Husky Mỹ
 • Cái