Làm Tình Nguyện Tại Trung Tâm Cứu Trợ

Các Bước Làm Tình Nguyện

 • Tham gia buổi cung cấp thông tin về hoạt động tình nguyện được tổ chức tại trung tâm cứu trợ. Buổi Cung Cấp Thông Tin về Hoạt Động Tình Nguyện hiện đang bị tạm dừng do đại dịch COVID-19.
 • Bạn có thể hoàn thành quá trình đăng ký sau khi tham dự buổi hướng dẫn.
 • Sẽ có một khoản phí tài liệu $15 cho tất cả các tình nguyện viên mới.
 • Tất cả các tình nguyện viên nuôi chó và mèo sẽ được đào tạo bổ sung.

Yêu Cầu đối với Tình Nguyện Viên

 • Phải từ 16 tuổi trở lên (16-17 tuổi có thể hoạt động tình nguyện khi có sự chấp thuận của cha mẹ)
 • Thanh thiếu niên từ 12-15 tuổi có thể làm tình nguyện viên cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ mọi lúc
 • Có thể làm tình nguyện 8 giờ một tháng trong một năm
 • Có thể cam kết thời gian tình nguyện theo lịch trình
 • Có thể ngồi xổm, uốn cong, vặn người, nâng người và đứng trong thời gian dài khi làm việc trực tiếp với động vật
 • Làm việc hiệu quả với mọi người – tất cả các vị trí tình nguyện làm việc trực tiếp với công chúng, nhân viên và các tình nguyện viên khác
 • Tuân Thủ Các Sắc Lệnh của Quận Multnomah
 • Có thể vượt qua kiểm tra lý lịch

 

Bạn Quan Tâm Đến Việc Nuôi Dưỡng?

Tìm hiểu cách tham gia chương trình nuôi dưỡng của chúng tôi.

 

Requirements for volunteers

Interested in Fostering?

Learn how to be part of our foster program.

 

Đăng Ký Tình Nguyện Viên

Nếu bạn đang là tình nguyện viên, bạn có thể đăng nhập bằng liên kết sau.

Đăng Ký Tình Nguyện Viên
Volunteer in a kennel getting kissed by a pitbull
Abigail cho một chú chó trong cũi nhận nuôi giao lưu, hòa nhập.