Tiếng Chó Sủa và Các Tiếng Ồn Khác

Việc cho phép bất kỳ động vật nào gây rối một cách bất hợp lý, chẳng hạn như các đợt tiếng ồn liên tục kéo dài 10 phút hoặc các đợt tiếng ồn ngắt quãng kéo dài 30 phút là hành vi bất hợp pháp, với điều kiện người nào đó không cố ý khiêu khích động vật ngoài chủ vật nuôi.

Các Bước Giải Quyết Vấn Đề Tiếng Ồn

1. Nói chuyện với chủ vật nuôi

Hãy thử nói chuyện với chủ sở hữu chó về các hoạt động của thú cưng của họ và những bước hành động có thể được thực hiện để giải quyết vấn đề. Đôi khi chủ sở hữu vật nuôi không nhận thức được hành động của thú cưng của họ, đặc biệt là khi họ không có ở nhà.
Barking dog

Flickr user Bree Bailey, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

2. Gửi tài liệu của chúng tôi về tiếng chó sủa cho chủ sở hữu

Bạn có thể tải xuống Thư và Hướng Dẫn Tư Vấn về Tiếng Chó Sủa

(PDF, 244KB) để gửi cho chủ nhân của con chó. Hướng dẫn và thư này được thiết kế để giúp người hàng xóm của bạn hiểu được vấn đề và đưa ra một số ý tưởng về cách khắc phục vấn đề tiếng chó sủa.

Xem thêm: Thư và Hướng Dẫn Tư Vấn về Tiếng Chó Sủa bằng tiếng Tây Ban Nha

(PDF, 233KB)

Nếu vấn đề phiền toái của động vật liên quan đến gia súc (gà mái, gà trống, v.v.), hãy liên hệ Tổ Chức Kiểm Soát Động Vật Trung Gian Quận Multnomah.

3. Thử áp dụng biện pháp hòa giải của khu phố

Hòa Giải Khu Phố là một phương án giải quyết khác. Ngồi xuống với bên thứ ba và trao đổi về các vấn đề.
 
Đối với cư dân Portland, bạn có thể liên hệ Trung Tâm Giải Quyết Khu Vực Tây BắcĐối với các dịch vụ giải quyết xung đột ở Fairview, Gresham, Troutdale, Wood Village và Khu Vực Phía Đông Quận Multnomah, hãy liên hệ Trung Tâm Hòa Giải Đông Metro.

4. Phương án cuối cùng: Nộp đơn khiếu nại chính thức

Nếu các bước trước đó không thành công hoặc không khả dụng và sự cố vẫn tiếp diễn, bạn có thể gửi đơn khiếu nại chính thức bằng cách sử dụng Biểu Mẫu Khiếu Nại về Sự Phiền Toái từ Động Vật

. (PDF, 166KB)

 
Biểu mẫu phải bao gồm ngày và thời gian vi phạm và đáp ứng hướng dẫn, được định nghĩa là tiếng chó sủa liên tục trong 10 phút hoặc từng đợt kéo dài tối thiểu 30 phút. (Các yêu cầu tương tự áp dụng đối với tiếng ồn của động vật khác không phải chó.)

Biểu mẫu này phải

  • Được ít nhất hai người hàng xóm khác ký tên (tổng cộng ba người)
  • Hoặc, nếu có chữ ký của một người thì phải có âm thanh hoặc băng video đi kèm thể hiện ngày và giờ vi phạm bị cáo buộc. Âm thanh hoặc băng video này phải đáp ứng các yêu cầu được liệt kê ở trên nếu vi phạm.

Nếu không có khả năng chứng minh hành vi vi phạm với ngày và giờ được ghi lại thì Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah sẽ không có hành động nào.

Sau khi hoàn thành biểu mẫu khiếu nại về hành vi gây phiền toái từ động vật

  • Gửi cho chúng tôi đến địa chỉ 1700 W Historic Columbia River Highway in Troutdale.
  • Hoặc bạn có thể gửi qua đường bưu điện đến Trung Tâm Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah, Gửi: Nhân Viên Hỗ Trợ Pháp Lý, 1700 W Historic Columbia River Hwy, Troutdale, OR 97060

5. Điều gì xảy ra tiếp theo?

Xem trang Thông Báo về Quy Trình Vi Phạm.

The form must include the date and times of the violation and meet the guidelines, defined as a dog barking repeatedly for 10 minutes or intermittent episodes lasting a minimum 30 minutes. (The requirements are the same for other non-canine animal noises.)

Please Mail and Include

  • Accompanying video files for the date and time of the alleged violation. This video must meet the above listed requirements for a violation.

An inability to substantiate a violation with documented date and times will result in no action by Multnomah County Animal Services.

After you have completed the animal nuisance complaint form

  • Bring it to us at 1700 W Historic Columbia River Highway in Troutdale.
  • Or you may mail it to Multnomah County Animal Services, Attention: Legal Aide Officer, 1700 W Historic Columbia River Hwy, Troutdale, OR 97060.

5. What happens next?

See the Notice of Infraction Process page.


Complaint Form Instructions

Download and Print the complaint form

Download the Complaint Form

Complainant(s): 

Complainant(s) must fill out the form completely including signing the form. If there are additional complainants (optional), they may add their contact information also. 

Incident Date and Time: 

List a specific date and time that the barking or nuisance occurred. The incident must meet the guidelines set forth in chapter 13.305(B)(5) of the ordinance, defined as continuous noise for at least 10 minutes or repeated episodes of intermittent noise lasting a minimum of 30 minutes. (The requirements are the same for other non-canine animal noises.) 

Evidence:

Complaint forms MUST be accompanied by video evidence of the alleged violation meeting the 10 or 30 minute guideline. Complaints without video evidence will NOT be considered.

Owner of Animal: 

In order to process a complaint, we must have owner contact information for the animal(s). 

Description of Animal: 

Please be as complete as possible. Attach additional sheets if needed. 

Notice to Complainant(s):

Complainant(s) listed on the complaint form must be willing to appear at a hearing, or this incident could be dismissed.

Mail the completed form and video to: 

Multnomah County Animal Services 

1700 W Historic Columbia River Hwy, 

Troutdale, OR 97060 

Questions?

E-mail barking.trespass@multco.us