Photo for 57067 [Goldilocks]

Lost Report lr57067

Goldilocks

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Chủ Nhật, Tháng Năm 22, 2022
Địa điểm: 2525 NE 34th Ave , Portland, OR 97212

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Chó Golden Retriever
Giới tính: Cái
Kích thước: Trung Bình
Màu: Vàng
Lông: Trung Bình, Dày
Màu Mắt: Nâu
Loại Tai: Cụp
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Có

Goldilocks is the dog on the front dog bed. She has the harness on her like in the photo. She was a street dog in Spain and hit by a car there and no vet work so she limps and if she has been running she will undoubtedly not put any weight on her rear left leg. She is gold in color and 64 lbs. She does not yet come by her name as she has been in Golden Bond Rescue for a little less than a week.

Liên Hệ

Patsy

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc