Yêu Cầu Để Giữ Lại Vật Nuôi Được Tìm Thấy

Bạn tìm thấy một con vật? Hãy liên hệ với trung tâm trợ giúp thú cưng được tìm thấy của chúng tôi để biết những việc cần làm. Nếu bạn quyết định giữ lại con vật đó trong khi tìm kiếm chủ nhân của nó, bạn phải thực hiện một số bước nhất định để tìm chủ nhân của con vật đó. Nếu bạn không thể xác định được chủ sở hữu, bạn chỉ có thể giữ lại con vật đó một cách hợp pháp nếu bạn làm theo các bước sau. (Xem phần 13.302 trong các sắc lệnh của quận để được giải thích đầy đủ.)

Handsome pit bull mix dog looking up

Nếu bạn tìm thấy một con vật và muốn giữ nó, bạn phải thực hiện các bước sau:

1. Nộp Báo Cáo Tìm Thấy Vật Nuôi hoặc thông báo cho các tổ chức dịch vụ động vật.

Báo Cáo Tìm Thấy Vật Nuôi sẽ được công bố cho công chúng trong sáu tháng. Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah có thể yêu cầu bạn giao nộp con vật đó. Nộp báo cáo tìm thấy vật nuôi.

2. Đăng thông báo tìm thấy vật nuôi trên một tờ báo địa phương.

Bạn phải đăng thông báo tìm thấy vật nuôi trên một tờ báo lưu hành chung trong quận. Thông báo này phải được công bố ít nhất một lần một tuần trong hai tuần liên tiếp.

Thông báo phải chứa thông tin mô tả về con vật, nơi tìm thấy, tên và địa chỉ của bạn, và ngày cuối cùng phải đến nhận con vật (tức là 180 ngày kể từ ngày bạn tìm thấy con vật).

Nói chuyện với hàng xóm của bạn về con vật mà bạn tìm thấy, phát tờ rơi và dán các áp phích về con vật được tìm thấy trong khu phố. Đăng lên mạng xã hội và các nhóm thú cưng thất lạc và tìm thấy trực tuyến.

3. Nếu chủ sở hữu đến trước thời hạn, trong vòng 180 ngày, hãy giao con vật đó cho họ.

Nếu không có người nào đến nhận quyền sở hữu trong vòng 180 ngày kể từ ngày tìm thấy con vật thì người tìm thấy có thể được tuyên bố là chủ sở hữu.

Nếu trong vòng 180 ngày, chủ sở hữu đến trước thời hạn, bạn phải giao con vật đó cho họ. Chủ sở hữu phải trả cho người tìm thấy con vật chi phí thực tế hợp lý phát sinh, nhưng không được giữ con vật làm tài sản thế chấp để yêu cầu thanh toán phí. Vật nuôi phải được giao cho chủ sở hữu.