Photo for 73670 [Watson ]

Lost Report lr73670

Watson

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Chủ Nhật, Tháng Chín 25, 2022
Địa điểm: NE Halsey & 172nd , Gresham, OR 97230

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Chó Bướm
Giới tính: Đực
Kích thước: Nhỏ
Màu: Trắng, Đen
Lông: Trung Bình, Xoăn
Màu Mắt: Đen
Loại Đuôi: Uốn Cong
Đã biến đổi: Không Chắc Chắn

Liên Hệ

Guy
(971) 413-4214 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc