Photo for 73668 [Jasper]

Lost Report lr73668

Jasper

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Ba, Tháng Chín 27, 2022
Địa điểm: 9100 US-26 , Portland, OR 97266

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Chó Chăn Cừu Kelpie Úc
Giới tính: Đực
Kích thước: Trung Bình
Màu: Nâu, Be
Lông: Ngắn, Mượt
Màu Mắt: Vàng
Loại Đuôi: Trung Bình
Đã biến đổi: Có

Jasper is very timid please call us if you find him so we can help , thank you so much for any help

Liên Hệ

Kevin
(503) 550-8372 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc