Photo for 57492 [Meek]

Lost Report lr57492

Meek

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Năm, Tháng Năm 26, 2022
Địa điểm: 3011 N Lombard St , Portland, OR 97217

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Chó Sục Boston
Giới tính: Đực
Kích thước: Trung Bình
Màu: Đen, Trắng
Lông: Ngắn, Mượt
Màu Mắt: Nâu
Loại Tai: Đã Xén
Loại Đuôi: Xoáy
Đã biến đổi: Không

My daughter took him f For a walk around 330 4 o’clock and she lost him he took off running five Arby’s between Arby’s and Green zebra on N. Lombard St. in North PortlandIf found call my son Jordan 971-282-5070

Liên Hệ

Delainia
(503) 446-7109 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc