Photo for 110497 [Spike]

Lost Report lr110497

Spike

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Địa điểm: 3636 N Missouri Ave , Portland, OR 97227

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Chó Sục Pit Bull Mỹ
Giới tính: Đực
Kích thước: Lớn
Màu: Nâu, Nâu hạt dẻ
Màu Mắt: Đen
Loại Tai: Cụp
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Có

Spike is a 13 year old brindle pit bull that has greying on his muzzle and paws. He is a medium/large dog weighing about 50 pounds. He has a balding spot on his tail and is wearing a faux spike collar. Please help me find him. Spike is incredibly loved and I know he misses home.

Liên Hệ

Tricia
(503) 384-8241 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc