Photo for 110271 [Wolfie]

Lost Report lr110271

Wolfie

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
Địa điểm: 2436 SE Cleveland Ave , Gresham, OR 97080

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Chó Husky Mỹ
Giới tính: Đực
Kích thước: Lớn
Màu: Bạc, Đen
Lông: Trung Bình, Dày
Màu Mắt: Xanh lục
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Không

503773401 call this number

Liên Hệ

Sarah Anglin
(503) 405-0778 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc