Photo for 107309 [Roger]

Lost Report lr107309

Roger

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Chủ Nhật, Tháng Hai 25, 2024
Khu vực tìm thấy vật nuôi: Không có vị trí nào được chỉ định

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giống: Mèo Nuôi Lông Ngắn
Giới tính: Đực
Kích thước: Lớn
Màu: Cam, Trắng
Lông: Ngắn, Mượt
Màu Mắt: Cam
Loại Tai: Vểnh
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Có

Roger is a shy and cautious cat and extremely missed by 4 children. Lost between 42nd and going and 37th near the church

Liên Hệ

Devan Jackson
(503) 539-7149 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc