Photo for 107272 [Dutchess]

Lost Report lr107272

Dutchess

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Chủ Nhật, Tháng Hai 25, 2024
Khu vực tìm thấy vật nuôi: Không có vị trí nào được chỉ định

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giống: Mèo Nuôi Lông Vừa
Giới tính: Cái
Kích thước: Trung Bình
Màu: Đen, Trắng
Lông: Trung Bình, Mượt
Màu Mắt: Xanh lục
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Có

Dutchess can be very skittish outside. She rarely goes out any more. A guest let her out at 2am on Sunday morning and we haven't seen her since. She was lost in the area of Rose City Park park, NE 64th and Tillamook. The website was not allowing me to add the map.

Liên Hệ

Kimberley
(503) 810-2528 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc