Photo for 107223 [Reggie , lost at 1000 acres]

Lost Report lr107223

Reggie , lost at 1000 acres

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Bảy, Tháng Hai 24, 2024
Khu vực tìm thấy vật nuôi: Không có vị trí nào được chỉ định

Chi Tiết

Giống: Chó
Giới tính: Đực
Kích thước: Lớn
Màu: Nâu
Lông: Trung Bình, Xoăn
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Có

List at 1000 acres, unable to add the location on the lf form

Liên Hệ

Laura
(503) 350-1576 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc