Photo for 107190 [Hansel ]

Lost Report lr107190

Hansel

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Bảy, Tháng Hai 24, 2024
Khu vực tìm thấy vật nuôi: Không có vị trí nào được chỉ định

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Chó Maltese
Giới tính: Cái
Kích thước: Nhỏ
Màu: Trắng
Lông: Trung Bình, Mượt
Màu Mắt: Mỗi mắt một màu
Loại Tai: Rũ Xuống
Đã biến đổi: Không

Very frightful dog, has an underbite

Liên Hệ

Alexa

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc