Photo for 107077 [Maxwell]

Lost Report lr107077

Maxwell

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Hai, Tháng Hai 19, 2024
Địa điểm: 7405 NE Prescott St , Portland, OR 97218

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giống: Mèo Nuôi Lông Ngắn
Giới tính: Đực
Kích thước: Nhỏ
Màu: Xám, Xanh lam
Màu Mắt: Xanh lục
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Có

Maxwell does have a microchip

Liên Hệ

Chris Adams-Brown

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc