Photo for 107065 [Cookie ]

Lost Report lr107065

Cookie

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Tư, Tháng Hai 21, 2024
Địa điểm: Fairview , OR 97024, USA

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Chó Chihuahua
Giới tính: Đực
Kích thước: Nhỏ
Màu: Nâu, Nâu
Lông: Cắt Xén, Dày
Màu Mắt: Đen
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Không

Liên Hệ

Maria

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc