Photo for 107057 [Monse]

Lost Report lr107057

Monse

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Tư, Tháng Hai 21, 2024
Địa điểm: 11635 NE Halsey St , Portland, OR 97220

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Chó Malamute Alaska
Giới tính: Cái
Màu: Đen, Trắng
Đã biến đổi: Không

Liên Hệ

Juliana
(971) 388-4462 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc