Photo for 107051 [Chevy]

Lost Report lr107051

Chevy

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Tư, Tháng Hai 21, 2024
Địa điểm: 8034 NE Holladay St , Portland, OR 97213

Chi Tiết

Giống: Chó
Giới tính: Cái
Kích thước: Lớn
Màu: Vàng, Trắng
Lông: Trung Bình, Dày
Màu Mắt: Đen
Loại Tai: Rũ Xuống
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Không

Please let us know asap if anyone finds our loving dog. She is very special to us.

Liên Hệ

Nair
(503) 764-5098 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc