Photo for 106991 [Myrchik ]

Lost Report lr106991

Myrchik

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Chủ Nhật, Tháng Hai 18, 2024
Địa điểm: 5115 SE 114th Ave , Portland, OR 97266

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giống: Khác
Giới tính: Đực
Kích thước: Trung Bình
Màu: Xám, Trắng
Lông: Trung Bình, Dày
Màu Mắt: Vàng
Loại Tai: Vểnh
Loại Đuôi: Trung Bình
Đã biến đổi: Có

Liên Hệ

Pete

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc