Photo for 106526 [Luna & Snowy]

Lost Report lr106526

Luna & Snowy

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Chủ Nhật, Tháng Hai 11, 2024
Địa điểm: NW Skyline Blvd & NW Germantown Rd , Portland, OR 97229

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Chó Núi Pyrenees
Giới tính: Cái
Kích thước: Cực Lớn
Màu: Trắng, Đen
Lông: Trung Bình, Dày
Màu Mắt: Nâu
Loại Tai: Rũ Xuống
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Không

These sisters got out of the back yard together, and are probably still together. They are always very friendly and love treats.

Liên Hệ

Learon
(206) 427-9841 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc