Photo for 107619 [fr107619]

Found Report fr107619

Thông tin vị trí

Ngày tìm thấy vật nuôi: Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Khu vực tìm thấy vật nuôi: 6641 N Seneca St , Portland, OR 97203

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Khác
Giới tính: Chưa xác định
Màu: Nâu, Nâu hạt dẻ
Đã biến đổi: Không Chắc Chắn
Thông Tin Khác

Found running aimlessly with a leash. No tag. Passerby said they had seen it roaming around for 30 min. near a car that drove off. Keeping dog in fenced backyard ataddress provided. But have no dog food or ability to take care of it Ling term.

Liên Hệ

Vật nuôi này đang được chăm sóc bởi một người Samarita tốt bụng trong cộng đồng. Nếu bạn cho rằng đây là vật nuôi của mình, vui lòng liên hệ với người chăm sóc nó theo thông tin bên dưới:

Ethan Berleman
(503) 688-8896 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi được tìm thấy