Đối Tác Nhận Vật Nuôi Trong Cộng Đồng (Đối tác nhận vật nuôi trong cộng đồng, CAP)

Trung Tâm Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah (MCAS) vui mừng hợp tác một số Đối Tác Nhận Vật Nuôi Trong Cộng Đồng (CAP) trên khắp Portland. Tất cả các đối tác nhận nuôi mèo của chúng tôi đều là các doanh nghiệp nhỏ do địa phương sở hữu. Mèo từ trung tâm cứu trợ của chúng tôi được chăm sóc tại mỗi cơ sở kinh doanh trong khu phố cho đến khi chúng được nhận nuôi.

Chương trình này giúp mọi người gặp gỡ và nhận nuôi mèo vô gia cư tại một số địa điểm trên khắp Portland. Xin lưu ý rằng phí nhận vật nuôi tại các địa điểm sau có thể khác với phí nhận vật nuôi tại trung tâm cứu trợ MCAS ở Troutdale.

Shelter cat

Các đối tác nhận nuôi mèo trong khu phố:

Kiểm tra lại sớm để biết thêm địa điểm! Và hãy nhớ rằng, chúng tôi luôn có sẵn rất nhiều mèo để cho nhận nuôi tại trung tâm cứu trợ chính của chúng tôi ở Troutdale: