Vật nuôi có thể nhận nuôi

Lọc kết quả

56 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 105909 [Gizmo]

Gizmo

Chó Shelter Mỹ
Đực
1 year 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 104734 [Jojo]

Jojo

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
1 year 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 104874 [307348]

Moo Moo

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
5 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 107146 [Griselda]

Griselda

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Chó Shelter Mỹ
Cái
2 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 105278 [307440]

Star

Chó Becgie Đức
Cái
1 year
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 107095 [Ellie (elvira)]

Ellie (elvira)

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
2 years 1 month
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 105392 [307635]

Draco

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
1 year 7 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 105428 [Benny]

Benny

Chó Becgie Đức
Đực
3 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 105469 [307710]

Joey

Chó Shelter Mỹ
Đực
1 year 6 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 107036 [Domino]

Domino

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
9 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 105963 [308247]

Reba

Chó Chăn Bò Úc
Cái
2 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 106048 [308324]

Ozzy

Chó Chăn Bò Úc
Đực
10 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 106087 [308357]

Roadrunner

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
2 years 6 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 107227 [Kazoo]

Kazoo

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
3 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 106203 [308549]

Crispy

Chó Tha Mồi Labrador
Đực
1 year 5 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 106297 [308716]

Buckeye

Chó Shelter Mỹ
Đực
2 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 107160 [Rosy Posy]

Rosy Posy

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Chó Becgie Đức
Cái
1 year 6 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 106575 [309126]

Ruby

Chó Becgie Đức
Cái
4 years 10 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 106577 [309128]

Linda

Rex
Cái
2 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 106579 [309129]

Bob

Khác
Đực
2 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 106835 [Gobstopper]

Gobstopper

Chó Siberian Husky
Đực
4 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 106849 [Fluff]

Floof

Chó Collie Biên Giới
Đực
2 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 106847 [Clyde]

Claude

Chó Rottweiler
Đực
6 years 6 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 106855 [309639]

Tractor

Chó Becgie Đức
Đực
2 years 6 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale