Photo for 73913 [Wally ]

Lost Report lr73913

Wally

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Ba, Tháng Chín 27, 2022
Địa điểm: 26332 SE Callister Rd , Gresham, OR 97080

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giới tính: Đực
Màu: Xám, Trắng
Lông: Dài, Mượt
Màu Mắt: Vàng
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Không

His feet are white, he has a white strip on his chest that goes up to a line on his chin. He's very soft, and some of his fur is kind of textured like it looks like it was crimped.

Liên Hệ

Kylie Hammer
(971) 277-8969 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc