Photo for 73895 [Betty White]

Lost Report lr73895

Betty White

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Năm, Tháng Chín 29, 2022
Địa điểm: 40055 Davis St , Sandy, OR 97055

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giống: Khác
Giới tính: Cái
Kích thước: Trung Bình
Màu: Trắng
Màu Mắt: Cam
Đã biến đổi: Không

She is sweet, fearless, and a hunter. She had a red reflective collar with a bell. Very playful and energetic. Chases squirrels and birds and bugs. If you see or know anything that could help bring her home, it would be greatly appreciated.

Liên Hệ

Craig
(503) 312-3294 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc