Image Not Available

Lost Report lr73785

Tig tig

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Hai, Tháng Chín 26, 2022
Địa điểm: 22737 NE Halsey St , Fairview, OR 97024

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giới tính: Đực
Kích thước: Nhỏ
Màu: Đen
Lông: Ngắn, Mượt
Màu Mắt: Đen
Loại Đuôi: Trung Bình
Đã biến đổi: Không

Hes he's friendly lovable he's a Companion Pet helps me with my depression

Liên Hệ

Lena
(503) 573-9075 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc