Photo for 66980 [Tillie]

Lost Report lr66980

Tillie

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Hai, Tháng Bảy 4, 2022
Địa điểm: 45.76152 , -122.34128,

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Khác
Giới tính: Cái
Kích thước: Lớn
Màu: Đen, Trắng
Lông: Ngắn, Mượt
Màu Mắt: Nâu
Loại Tai: Rũ Xuống
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Có

Tillie was lost on 7/4 on Belles Mountain Trail near the Cold Creek Campground outside of Yacolt, Washington.

Liên Hệ

Chris
(415) 867-7360 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc