Photo for 57518 [Rose]

Lost Report lr57518

Rose

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Tư, Tháng Năm 25, 2022
Địa điểm: 241 SW Lillyben Ave , Gresham, OR 97080

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giống: Mèo Nuôi Lông Vừa
Giới tính: Cái
Kích thước: Nhỏ
Màu: Khói, Xám
Lông: Trung Bình, Mượt
Màu Mắt: Nâu
Loại Tai: Vểnh
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Có

Sweet shy girl dose not like to be carried indoor cat, microchip ID 981020027671535

Liên Hệ

Maritza
(971) 302-8320 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc