Photo for 57508 [Hellion]

Lost Report lr57508

Hellion

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Sáu, Tháng Năm 27, 2022
Địa điểm: NE 21st & Argyle , Portland, OR 97211

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Chó Shepherd
Giới tính: Đực
Kích thước: Lớn
Màu: Đen, Nâu vàng nhạt
Lông: Trung Bình, Mượt
Màu Mắt: Vàng
Loại Tai: Cụp
Loại Đuôi: Trung Bình
Đã biến đổi: Không

Hellion was STOLEN by OTTER! Please help Hellion make it home....
(And he is licensed...)

Liên Hệ

Kristina
(971) 331-3194 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc