Photo for 57502 [Paddington ]

Lost Report lr57502

Paddington

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Năm, Tháng Năm 26, 2022
Địa điểm: 9953 N Central St , Portland, OR 97203

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giống: Khác
Giới tính: Đực
Kích thước: Trung Bình
Màu: Đen, Trắng
Lông: Ngắn, Mượt
Màu Mắt: Vàng
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Có

Any help would be appreciated lost in st johns area of Portland:( unsure if taken by someone else. Or put up for adoption.

Liên Hệ

Casey Chapman
(971) 302-5940 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc