Photo for 57500 [tiger ]

Lost Report lr57500

tiger

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Năm, Tháng Năm 26, 2022
Địa điểm: Chelsea , MA 02150, USA

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giống: Khác
Giới tính: Đực
Kích thước: Trung Bình
Màu: Trắng, Đen
Lông: Trung Bình, Dày
Màu Mắt: Xanh lục
Loại Tai: Đã Xén
Loại Đuôi: Trung Bình
Đã biến đổi: Không

He have a green collar on his neck

Liên Hệ

Brenda Rojop
(617) 669-0232 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc