Photo for 57498 [Shadow ]

Lost Report lr57498

Shadow

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Tư, Tháng Năm 25, 2022
Địa điểm: 8412 NE Schuyler St , Portland, OR 97220

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giống: Mèo Mỹ Lông Ngắn
Giới tính: Cái
Kích thước: Trung Bình
Màu: Đen
Lông: Ngắn, Dày
Màu Mắt: Vàng
Loại Đuôi: Trung Bình
Đã biến đổi: Có

Liên Hệ

Lynne
(503) 997-0612 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc