Photo for 57244 [Sky]

Lost Report lr57244

Sky

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Hai, Tháng Năm 23, 2022
Địa điểm: 14126 NE Milton Ct , Portland, OR 97230

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giống: Mèo Nuôi Lông Vừa
Giới tính: Cái
Kích thước: Trung Bình
Màu: Nâu, Cam
Lông: Trung Bình, Mượt
Màu Mắt: Nâu lục nhạt
Loại Tai: Cụp
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Có

Liên Hệ

Cynthia Drakos
(503) 935-9121 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc