Photo for 57240 [Eurie]

Lost Report lr57240

Eurie

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Hai, Tháng Năm 23, 2022
Địa điểm: 3930 SE 115th Ave , Portland, OR 97266

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giống: Khác
Giới tính: Đực
Kích thước: Trung Bình
Màu: Đen
Lông: Ngắn, Mượt
Màu Mắt: Xanh lục
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Có

Super friendly. Red collar with grey reflective stripe and paw print tag with information.

Liên Hệ

Dawn CHARLES
(503) 960-8811 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc