Photo for 73813 [Puppy]

Found Report fr73813

Thông tin vị trí

Ngày tìm thấy vật nuôi: Thứ Năm, Tháng Chín 29, 2022
Khu vực tìm thấy vật nuôi: 4021 NE Rene Ave , Gresham, OR 97030

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Khác
Giới tính: Chưa xác định
Kích thước: Trung Bình
Màu: Nâu, Trắng
Lông: Ngắn, Mượt
Màu Mắt: Nâu
Đã biến đổi: Không Chắc Chắn

Liên Hệ

Vật nuôi này đang được chăm sóc bởi một người Samarita tốt bụng trong cộng đồng. Nếu bạn cho rằng đây là vật nuôi của mình, vui lòng liên hệ với người chăm sóc nó theo thông tin bên dưới:

Garrett
(503) 451-9185 (Chỉ ưu tiên nhắn tin, không gọi điện)

Tìm kiếm thêm vật nuôi được tìm thấy