Photo for 66717 [205924]

Found Report fr66717

Thông tin vị trí

Ngày tìm thấy vật nuôi: Thứ Năm, Tháng Sáu 30, 2022
Khu vực tìm thấy vật nuôi: Estacada , OR, USA

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giống: Mèo Nuôi Lông Ngắn
Giới tính: Đực
Kích thước: Nhỏ
Màu: Bạc
Lông: Ngắn, Mượt
Loại Tai: Vểnh
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Không Chắc Chắn
Thông Tin Khác

Date found: 06.30.2022
Location: Lake Shore rd, Estacada area
Species: FEline
Breed: Domestic Short Hair
Approximate Age: 4-5 years
Gender: Male

Ears: Erect
Tail: Long
Coat: Short
Color/marks/distinguishing characteristics: Silver, Tabby

Please call VCA Northwest Veterinary Specialists and Emergency at (503)656-3999 or reply to this email and reference patient ID# 205924. Please include a photo of your pet in the email for verification purposes, as well as a phone number to reach you. This pet is not up for adoption through NWVS.

VCA Northwest Veterinary Specialists
16756 SE 82nd Dr.
Clackamas OR 97015

Liên Hệ

Vật nuôi này đang được chăm sóc bởi một người Samarita tốt bụng trong cộng đồng. Nếu bạn cho rằng đây là vật nuôi của mình, vui lòng liên hệ với người chăm sóc nó theo thông tin bên dưới:

VCA Northwest Veterinary Specialists

Tìm kiếm thêm vật nuôi được tìm thấy