Photo for 73714 [Banana ]

Lost Report lr73714

Banana

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Chủ Nhật, Tháng Chín 25, 2022
Địa điểm: Call Bag Metals in Portland , OR, USA

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Chó Tha Mồi Labrador
Giới tính: Cái
Kích thước: Trung Bình
Màu: Trắng
Lông: Ngắn, Mượt
Màu Mắt: Đen
Loại Tai: Rũ Xuống
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Không

503-766-7131
Was stolen off her run sometime between 4 pm and 9pm

Liên Hệ

Nathan Wheatley

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc