Photo for 73686 [Unknown]

Lost Report lr73686

Unknown

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Ba, Tháng Chín 27, 2022
Địa điểm: 12000 SW 49th Ave , Portland, OR 97219

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Khác
Giới tính: Đực
Kích thước: Trung Bình
Màu: Đen
Lông: Ngắn, Mượt
Màu Mắt: Nâu
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Không

I found this nice guy wandering near the PCC Sylvania Campus with no tags or info, harnessed, without a leash. I have a leash now and need to either find the owners or find him a different place to stay.

Liên Hệ

Jacob

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc