Photo for 73633 [Watson]

Lost Report lr73633

Watson

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Chủ Nhật, Tháng Chín 25, 2022
Địa điểm: 2546 SE 168th Ave , Portland, OR 97236

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Chó Bướm
Giới tính: Đực
Kích thước: Nhỏ
Màu: Đen, Trắng
Lông: Dài, Mượt
Màu Mắt: Đen
Loại Tai: Vểnh
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Có

Liên Hệ

Jason

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc